CTD – Sonds

 
   

SBE 911 plus – в експлоатация от 1994 г.

ИЗМЕРВА:

  • налягане 0-2000 dBar
  • температура -5 +35°С
  • проводимост 0-7 Sm

ПРОБОВЗЕМА:

  • SBE 32 carosel - 12 батометъра по 5 литра

 

 

   
 
   

8770 Portable CSTD System – в експлоатация от 1989 г.

GUILDLINE Model CSTD 8709

Технически данни:

 

 
   
 
Параметър
Обхват
Точност
Разрешаваща способност
Времеконстанта
Налягане
0-1000 dBar
± 0.5%
0.1 dBar
< 1 msec
Температура
-3 до 38.99°C
± 0.02°C
0.01°C
60 msec
Проводимост
0.0010 до 1.6000
± 0.0004
0.0002
60 msec
Изчислена Соленост
0.10 до 40 ppt
± 0.04 ppt
0.01 ppt
-
pH
6 - 9
2 - 12
± 0.05
± 0.1
0.01
30 sec
Разтв.кислород изчислен (mg/l)
0-15 ppm
± 0.5 ppm
0.01 ppm
10 min