Измерител на течения

   
 

Записващ измерител на течения AANDERAA RCM 4

ИЗМЕРВА:

Параметър
Обхват
Точност
Разрешаваща способност
Налягане
0 - 3000 PSI
± 1% от обхвата
0,1% от обхвата
Температура
- 0.34°C + 32.17°С
± 0.02°C
0,1% от обхвата
Проводимост
0 – 74 mmho/cm
0,025 mmho/cm
0,1% от обхвата