Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODNet)

Портал към достъпните данни и продукти, създадени въз основа на тези данни, за европейските морски басейни.

   
 
   
 

Портал Батиметрия (EMODnet Bathymetry)

Oсигурява услуги за откриване и достъп до данни за подводна топография в рамките на Европейската мрежа за морски наблюдения и данни.

   
 
   
 

Портал Дънни морски хабитати (EMODnet Seabed Habitats)

Свободен ресурс за средите на живот и местообитания на морското дъно в рамките на Европейската мрежа за морски наблюдения и данни.

   
 
   
 

Портал Химия (EMODnet Chemistry)

Порталът е фокусиран върху измерени данни за групи от химични показатели в морска среда.

   
 
   
 

Анализ на морския басейн ЛОТ 4 - Черно море ( Black Sea Checkpoint)

Оценка на адекватността на данните от съществуващите черноморски мониторингови системи по отношение на 11 морски приложения.