Дълбоководни Водолазни Системи

   
 

Отворен и затворен водолазен звънец:

  • Работна дълбочина – 100 м
  • Престой на дъното – 30 минути
  • Екипаж – 2 водолаза
  • Дихателна смес – въздух/хелий