Международни връзки

   
 

     Институтът по океанология е активен участник в глобалната програма за изследване влиянието на Световния океан върху климата на Земята (Разрези), международните програми "Глобална околна среда" и "Взаимодействие между р. Дунав и северозападната част на Черно море". Развива активно международно сътрудничество с редица водещи световни научни центрове, като: