<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

Наем на плавателни съдове за провеждане на мониторингови кампании, доставка на лабораторно оборудване и доставка на система за подводно видеонаблюдение по проект ISMEIMP

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-4-2015
Дата на създаване: 25 Февруари 2015 г.
   
  Кратко описание: Наемане на един /1/ плавателен съд с район на плаване в морета и океани с отдалеченост от убежище до 200 мили за провеждане на мониторингови кампании за изследване на фитопланктон, зоопланктон и биогени. Доставка на лабораторно оборудване (три /3/ броя микроскопи). Доставка на система за подводно видеонаблюдение.
   
  1. Предварително обявление за обществена поръчка - наемане на плавателен съд - PDF Document
   
  2. Предварително обявление за обществена поръчка - доставка на лабораторно оборудване - PDF Document
   
  3. Предварително обявление за обществена поръчка - доставка на система за подводно видеонаблюдение - PDF Document