<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
  Доставка на гориво (газьол) и масло (моторно, хидравлично, редукторно) за нуждите на международно плаване на НИК ”Академик”, ИО-БАН, по проект IMAMO
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-5-2015
Дата на създаване: 17 Април 2015 г.
   
  Кратко описание: Борсова сделка за периодични доставки на гориво ( газьол ) и масло (моторно, хидравлично, редукторно) за нуждите на международно плаване на НИК "Академик", ИО-БАН, по проект IMAMO.
   
  1. Решение за откриване на обществената поръчка. - PDF Document
   
  2. Обявление за възложена поръчка - PDF Document
   
  3. Борсов договор №169 - PDF Document
   
  4. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  5. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  6. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  7. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  8. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  9. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  10. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  11. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  12. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  13. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  14. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  15. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка - PDF Document