<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

“Доставка на буксируема система от хидрофони за акустично наблюдение на морски бозайници за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”“

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-11-2015
Дата на създаване: 09 Юли 2015 г.
   
  Публична покана за обществена поръчка - PDF Document
   
  Приложение №1 - Техническа спецификация - PDF Document
   
  Приложение №2 - Условия на обществената поръчка - PDF Document
   
  Приложения от №3 до №9 - образци и проект на договори - Microsoft Word Document
   
  Приложение 7а - Към образеца на техническото предложение - Microsoft Word Document
   
  Протокол №1 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Предлагана цена за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане № 2 по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за приключване на договор - PDF Document