<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

"Доставка на хранителни продукти и консумативи за нуждите на международно плаване на НИК "Академик", в изпълнение на Споразумение № Д-33-85/25.08.2015 между МОСВ и ИО-БАН"

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-13-2015
Дата на създаване: 15 Септември 2015 г.
   
  Публична покана за обществена поръчка - PDF Document
   
  Документация за провеждане на процедура за обществената поръчка - PDF Document
   
  Образци на документите към офертата от №1 - №14 - Microsoft Word Document
   
  Протокол 1 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител за обществената поръчка - PDF Document
   
  Ценово предложение за участие в обществена поръчка - PDF Document
   
  Договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Освобождаване на гаранция за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за изпълнен договор по обществена поръчка - PDF Document