<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г.
   
  Строително – ремонтни  работи на сграда и работни помещения в Институт по океанология при БАН, гр. Варна.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-2-2016
Дата на създаване: 01 Април 2016 г.
   
 

Кратко описание: Изпълнителят следва да извърши строително – ремонтни  работи на сграда и работни помещения в Институт по океанология при БАН, гр. Варна, включващи: Ремонт подови настилки във всички  помещения на първи етаж на сградата - приблизителна площ 75 кв.м.; Ремонт на помещения - приблизителна площ 505 кв.м; Ремонт на вътрешна дограма; Ремонт и преустройство на санитарен възел; Ремонт фасадна фуга и хидроизолации; Ремонт на външни решетки; Изработка и монтаж на козирки над входове към вътрешен двор; Доставка и монтаж на инверторни климатици; Изработка, доставка и монтаж на работни плотове и шкафове за вграждане.

   
  Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Заповед за оттегляне на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Събщение относно публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document