<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г.
   
  Борсова сделка за периодични доставки на гориво ( газьол ) и
масла ( моторно, хидравлично редукторно) за нуждите на
международно плаване на НИК " Академик", ИО-БАН,гр. Варна
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-3-2016
Дата на създаване: 04 Април 2016 г.
   
 

Кратко описание: Борсова сделка за периодични доставки на гориво ( газьол ) и
масла ( моторно, хидравлично и редукторно) за нуждите на международно плаване на НИК " Академик", ИО-БАН, гр. Варна, в изпълнение на проект "Споразумение №Д-33-5/28.01.2016г. с Министерство на околната среда и водите за мониторинг на черноморските води в изпълнение на задълженията на Институт по океанология - БАН, произтичащи по чл.171, ал.2, т.3 от Закона за водите и други проекти сключени през 2016г.

   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
  публикувано на 04.04.16
   
  Решение за промяна на процедура за обществена поръчка - PDF Document
  публикувано на 06.04.16
   
  Борсов договор по процедура за обществена поръчка - PDF Dociment
  публикувано на 15.04.2016