<< Назад към Обществени поръчки открити през 2017 г.
   
  Класов ремонт на научно изследователски кораб "Академик"
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-5-2017
Дата на създаване: 02 Май 2017 г.
   
 

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши класов ремонт съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА -"Морска администрация" на НИК "АКАДЕМИК". НИК "АКАДЕМИК" е многоцелеви, универсален научно - изследователския кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море.

   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
  документът е публикуван на 02 май 2017
   
  Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
  документът е публикуван на 02 май 2017
   
  Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка - Microsoft Word Document
  документът е публикуван на 03 май 2017
   
  Техническа спецификация НИК "Академик" класов ремонт 2017 - PDF Document
  документът е публикуван на 03 май 2017
   
  Ремонтна ведомост на НИК "Академик" - Microsoft Excel Document
  документът е публикуван на 03 май 2017
   
  Протокол от заседание №1 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 09 юни 2017г. / 16.00 ч.
   
  Уведомително писмо до участниците в ОП класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 27 юни 2017г. / 09.40 ч.
   
  Протокол от заседание №2 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 06 юли 2017г.
   
  Протокол от заседание №3 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 06 юли 2017г.
   
  Протокол от заседание №4 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 06 юли 2017г.
   
  Доклад на претседателя на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 06 юли 2017г.
   
  Решение №433 от 06.07.2017г. на Директора на ИО - БАН - Варна, относно Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик - PDF Document
  документът е публикуван на 06 юли 2017г.
   
  Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. - PDF Document
  документът е публикуван на 19 юли 2017г.