<< Назад към Обществени поръчки открити през 2017 г.
   
  Наем на плавателен съд (риболовен кораб) и риболовно оборудване.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-7-2017
Дата на създаване: 14 Август2017 г.
   
 

Кратко описание: Наем на плавателен съд (риболовен кораб) и риболовно оборудване за провеждане на мониторингови кампании за нуждите на ИО - БАН, гр. Варна.

   
  Решение за откриване на процедура на обществена поръчка. - PDF Document
  документът е публикуван на 14 Август 2017 г.
   
  Информация при производство по обжалване - PDF Document
  документът е публикуван на 15 Септември 2017 г.
   
  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги с Приложение №1 и Приложение №2 - PDF Document
  документът е публикуван на 30 Октомври 2017 г.
   
  Обявление за възложена поръчка - PDF Document
  документът е публикуван на 30 Октомври 2017 г.
   
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
  документът е публикуван на 23 Януари 2018 г.