Обществени поръчки и публични покани към Институт по Океанология - БАН
   
  Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Институт по океанология при БАН, Варна - PDF Document