Н А У Ч Е Н      С Ъ В Е Т

   
 

на Института по океанология “Проф. Фр. Нансен”- БАН - Варна,
избран за периода 04.02.2016 – 04.02.2020 год.

Председател – доц. д-р  Николай Вълчев
Зам. председател – доц. д-р Марина Панайотова


1. Проф. дн Веселин Пейчев

2. Проф. д-р Атанас Палазов

3. Проф. д-р Снежана Мончева

4. Доц. д-р Виолин Райков

5. Доц. д-р Преслав Пеев

6. Доц. д-р Николай Вълчев

7. Доц. д-р Любомир Димитров

8. Доц. д-р Валентина Тодорова

9. Доц. д-р Райна Христова

10. Доц. д-р Петя Иванова

11. Доц. д-р Марина Панайотова

12. Доц. д-р Екатерина Трифонова

13. Доц. д-р Валентина Дончева

14. Доц. д-р Кремена Стефанова

15. Доц. д-р Веселка Маринова

16. Проф. дн Боян Медникаров - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

17. Проф. д-р Румен Кишев - Център по хидро - и аеродинамика - БАН - Варна

18. Проф. д-р Валентин Плетньов - Регионален исторически музей - Варна

19. Доц. д-р Николай Минчев - Технически университет - Варна

20. Проф. дн Мариана Филипова - Медицински университет – Варна