н. с. I ст. д-р инж. Атанас Василев Палазов
   
 

Дата на раждане: 06.09.1953 г.

Адрес: 9000 Варна П.К. 152, Институт по океанология, кв. Аспарухово, ул. Първи май 4

Телефон: +359 52 370485

Е-майл: palazov@io-bas.bg
   

Степени: Доктор

Длъжност: Н. с. І ст. Център за океанографски данни Секция Океанотехника

Членство в организации: Съюз на учените, НТС

Специализации: 1980-1981 Приложна математика, Център по приложна математика, Технически университет, София

Области на научен опит: Автоматизация на научните изследвания; Морски изследвания; Събиране и обработка на данни; Специализиран софтуер и хардуер; системи за управление на данни

Научна дейност: 55 – научни статии и доклади; 3 - изобретения; 20 – научни проекта; 7 - дипломанта

Експертна дейност:

1992 - събиране и обработка на данни със CTD-сонда – експерт на международната експедиция "ComsBlack-92a" с НИК "Академик".1992-1996 - събиране и обработка на данни със CTD-сонда – експерт при проучвателната дейност и мониторинга на блокове ІІ и VІ от българския черноморски шелф.1987-2001 - повече от 20 научноизследователски експедиции в Черно и Балтийско море с НИК "Академик", ХК “Адмирал Бранимир Орманов” и НИК “Александър фон Хумболд” - събиране и обработка на океанографски данни.
2001-2002 - Проект и реализация на компютърна мрежа, Интернет връзка е Интернет страница на ИО-БАН.

Езици: Английски, руски
Хоби: инструктор, фотография
Избрани публикации:

 

Slabakov Kh.D., Palazov A.V. - Technical facilities for monitoring the Western Black Sea, Proceedings of the International Symposium on Integrated Global Monitoring of the State of the Biosphere, Vol. IV, Tashkent, USSR, 14-19 October, 1985, p. 173-178

Palazov A.V., Slabakov H.D. - On-Board Real-Time Scientific Automation Systems for Oceanographic Research, Fifth International Congress on Marine Technology Athens'90, Athens, May, 1990, p. 213-214

Slabakov H.D., Palazov A.V., Wlost K.-P., Kruger Z., Angerman R. - Laboratory Calibration of CTD Systems, Fifth International Congress on Marine Technology Athens'90, Athens, May, 1990, p. 450-451

Palazov A.V. – An Estimation of the Data Streams and the Amount of Data in Automated Acquisition of Oceanographic Information, Proceedings of the Institute of Oceanology, BAS, Vol. 1, Varna, 1992, p. 148-152

Palazov A.V. – A Program Package for Graphical Presentation of the Results from Oceanographic Investigations, Proceedings of the Institute of Oceanology, BAS, Vol. 1, Varna, 1992, p. 130-133

Slabakov Ch.D., Moncheva S., Palazov A.V. at all - A Possible Express Method for Plankton Abundance Detection in Sea Water, 4th EUCC congress, Marathon, 1993

Moncheva S.P., Petrova-Karadjova V., Palazov A.V. - Harmful Algal Blooms along the Bulgarian Black Sea Coast and Possible Patterns of Fish and Zoobenthic Mortalities, 6th Conference "Toxic Marine Phytoplankton", Nantes, 18-22 oct., 1993