Антоанета Траянова Траянова
   
 

Дата на раждане: 18.09.1974 г.

Адрес: ул. “Рила” 22 вх. Б ап. 20, 9000 Варна

телефон: +359 52 236 667

Е-майл: Trayanova@dir.bg

   

Степени: магистър

Длъжност: биолог

Области на интереси: Биология и екология на морето, Биоразнообразие, Таксономия, Биоценотични индекси, Зообентос, Приложение на зообентосните съобщества за оценка на въздействието на околната среда.

Научна дейност: Биология, екология, таксономия, видово разнообразие и разпределение на морския макрозообентос, както и оценка на неговото съвременно екологично състояние.

Езици: Английски, Руски

Специализации: “Биологични ефекти от замърсяването”, 2000, Програма TACIS, Одеса, Украйна; Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meersforschung, 2002 Bremerhaven, Germany

Членство в организации: Научно-технически съюз Асоциация на българските океанолози и морски еколози

Публикации:

Tsenka Konsulova, Valentina Todorova, Galina Shtereva, Antoaneta Trayanova, 2000. Benthic Macrofauna Status – a Relevant Tool for Environmental Impact Assessment in Port Areas, In: Second International Conference Conference “Port Development and Coastal Environment”, Vol.1, pp: 109-120.

Траянова А., 2001. Устройство за вземане на зообентосни проби. Официален бюлетин на патентното ведомство, бр. 4, стр. 52.

L. Alexandrov, A. Trayanova, M. Varshanidze, V. Todorova, T. Zaharia, 2001. "The use of bivalves larval stages as indicator of water (or aquatic environment) quality", Proceedings of Delta Danube National Institute, Tulcea, Romania.

Траянова А., Устройство за вземане на зообентосни проби, ПАТЕНТ за полезен модел BG 513 Y1/29.03.2002