доц. д-р Димитър Петков Димитров

   
 

Адрес: 9000 Варна, п.к. 152

Телефон: 052 370491

Е-майл:

margeo@io-bas.bg

и

dimpetdim@io-bas.bg


   

Степени: доц. д-р

Области на интереси: Морска геология

Езици: Английски, Руски

Публикации на доц. д-р Димитър Петков Димитров: