н. с. I ст. Иван Димитров Генов

   
 

Дата на раждане:19 април 1961 г.

Адрес: 9000 Варна, кв. Владиславово, бл. 308 вх.1 ет. 4 aп.11

Домашен телефон: 052 464993

Служебен телефон: 052 370491

Личен Е-майл: idgenov@io-bas.bg

Служебен Е-майл: idgenov@io-bas.bg


   

Степени: н. с. І ст.

Длъжност: Доктор

Езици: Руски, английски

Публикации:

Assessment of the effusions of carbohydrate gas from the bottom of the Black sea.Geology and mineral resources., 3-4,1994 , (with A.Palii, P.Dimitrov, L.Bruckner)

Tectonic faults and genesis of the sources of carbohydrate gas in shallow Bulgarian shelf .Proceedings of Oceanography Institute. BAS, v..2 , 1998.

Possibilities for utilization of lowdebit submarine gas seepages and mapping of fresh water from the bottom of Black Sea. Conference " Days of the Science Varna'95", (with P.Dimitrov, T.Trayanov, D.Solakov)

Genesis of submarine gas seepages in shalow waters of the Black Sea in accordance with assessment of oil-gas prospectively - dissertation, Varna, 1997

Termohaline and gas anomalies in the shelf Moesian plate. May 1998., Sofia University, (wtth V.Peichev, D.Solakov)

ПалийА., П.Димитров, Л.Брюкнер, И.Генов.Оценка на газови ефузии от въглеводороден газ от дъното на Черно море. Геология и минерални ресурси, 3-4, 1994.

Димитров П., Т. Траянов, Д. Солаков, И. Генов.Възможности за използване на нискодебитни подводни газови извори и картиране на пресни води от дъното на Черно море. Конференция "Дни на науката. Варна 95.