Кремена Благовестова Стефанова
   
 

Дата на раждане: 15. 11. 1967 г.

Адрес: гр. Варна - 9010 ул. Васил Петлешков бл.1 вх. А ет.5 ап.20

телефон: +359 52 825 157

Е-майл: kstefanova@abv.bg


   

Степени: магистър

Длъжност: научен сътрудник II ст.

Области на интереси: Хидробиология, Екология; Зоология.

Научна дейност: Биоразнообразие, биология и екология на зоопланктона в Черно море, зоопланктонни съобщества

Езици: Английски, Руски

Специализации: Лятна школа “Ecosystem health assessment and sustainable development of marine environment”, 2001, Шкорпиловци, България; "Биоразнообразие на зоопланктона, методи за обработка и оценка състоянието на зоопланктонното съобщество". Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meersforschung, 2002 Bremerhaven, Germany

Членство в организации: Научно-технически съюз. Асоциация на българските океанолози и морски еколози

Публикации:

K. Stefanova, 2000 – “Особености в развитието на есенния зоопланктонен комплекс в системата Белославско-Варненско езеро”. Доклад в научна конференция, Съюз на учените - Варна.

A. Stoyanova, K. Stefanova, 2001 – “Dinamics in phytoplankton - zooplankton relationship under conditions of increased eutrophication”, Proceed. BAS, v. 54, №.7, 79-82.

К. Стефанова, 2001 – “Анализ на състоянието на зоопланктона във Варненското езеро”, Трудове на ИО – БАН, т. 3, 155-162

К. Стефанова, В. Дончева, 2001 – “Състояние на зоопланктона във Варненско и Белославско езеро”. Доклад в научна конференция, Съюз на учените - Варна