Марина Добромирова Панайотова
   
 
 

Дата на раждане: 19.04.1974 г.

Адрес: гр. Варна, ул. “Люляк”10

телефон: +359 52 822 051

Е-майл: mpanayotova@abv.bg

   

Степени: магистър

Длъжност: научен сътрудник II ст.

Области на интереси: Ихтиология, оценка на запасите на морските биологични ресурси, екология.

Научна дейност: устойчиво използване на морските биологични ресурси, популационни параметри и динамика на запасите на интензивно експлоатираните видове риби в Черно море. През 2001 г. е назначена на длъжност н.с III ст., а през 2002 г. - н.с II ст.

Езици: Английски, руски

Специализации: “Биологични ефекти от замърсяването”, 1998, Програма PHARE, RMRI, Констанца, Румъния; Лятна школа за млади учени и студенти, 1998, Шкорпиловци, България; Summer School “Ecosystem health assessment and sustainable development of marine environment”, 2001, Шкорпиловци, България

Членство в организации: Асоциация на българските океанолози и морски еколози

Публикации:

Prodanov K.B., М.D. Stoyanova, K.R. Mikhailov, 1998. “Stock-Recruitment Relationships of the Black Sea Anchovy (Engraulis encrasicolus L.) and Possibilities for their use in Determining the Target (TRPs) and Limit Reference Points (LRPs)”. First International Symposium on Fisheries & Ecology, Proceedings. September 2-4, 1998, Trabzon, Turkey, pp. 34-53.

Проданов К., М. Стоянова, 1999. Устойчиво развитие и използване на морските биологични ресурси. Изд.“Стено”, гр. Варна, 325 стр.

Проданов К., М. Стоянова, 2000. Биологични ресурси на Световния океан. Изд.“Стено”, гр. Варна, 335 стр.

Ivanov L., M. Panayotova, 2001. Determination of the Black Sea anchovy stocks during the period 1968-1993 by Ivanov’s combined method. Oceanology, vol.3