ст. н. с. ІІ ст. д-р инж. Орлин Василев Димитров
   
 

Дата на раждане: 05.04.1956 г.

Адрес: 9010 - Варна, ул. "Васил Ставрев", бл. 22, вх. А, ет. 3, ап. 7

Телефон: 052 370486

Е-майл: ovdimitrov@io-bas.bg


   

Степени: доктор,

Длъжност: старши научен сътрудник втора степен - геофизик

Образование:

     магистър-Минно-геоложки университет  София, специалност
,,Геофизични методи на проучване”(Приложна геофизика), 1982г.
     доктор-Обеденен институтут по физика на Земята ,,Отто Шмидт”, Руска
академия на науките – Москва, научен ръководител професор д.г.н. Наум Яковлевич Кунин

Членство в организации: Съюз на учените в България

Области на интереси: Сеизмостратиграфия, геотектоника, морска геология

Научна дейност: от пролетта на 1988г. работи в Института по океанология към Българска академия на науките в гр. Варна. До началото на 2007г. - 45 публикации ( 35статии, 10доклада ).

Четиридесет процента от публикациите са самостоятелни, шестдесет процента са колективни, като в 2/3 от тях Орлин Димитров е първи автор. Седемнадесет от статиите са публикувани в международни научни списания.


Езици: Руски (свободно), английски (средно)

Хоби: Наука и култура

Избрани п убликации:

Димитров О.В. 2003, Новое осадочное тело, открытое в южной части болгарского шельфа, Океанология-РАН, Т 43,  № 6, с. 928-934

Димитров О.В., В.А. Друщиц, 2003, Новые данные об относительных изменениях уровня Черного моря четвертичного периода, Стратиграфия. Геологическая корреляция-РАН, Т 11,  № 4, с. 101-107

Dimitrov O.V. 1996. Seismostratigraphic Segmentation of Quaternari Sediments in the Eastern Periphery of the South Bulgarian Black Sea Shelf, . Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., T 49, №11-12, p.69-72.

Dimitrov O.V., I.D. Genov,  A.D.Boikova, S.B. Shanov 2003, New Date for the Active Faults of the Most Southern Part of the Bulgarian Black Sea shelf and Continental Slope. Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., T 56,  №4, p. 59-64

Dimitrov O.V., Drouchits V.A., Last Glacial Maximum Sediments in the Bulgarian Shelf of Black Sea(on the Date of Seismic Stratigraphical  Analisis), Rapid Transgression Into Semi-Enclosed Basins, Gdansk-Jastarnia  08-10, 05, 2003, Abstracts and Excursions Gude-Book,
p.15-16  

Dimitrov O.V., I.D. Genov ,2004, Active Faults in the South-Eastern Part of the Moesian Plate and the Lower-Kamchia Drop, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., T. 57,  №6,  p. 83-88

Dimitrov Orlin V., Seismostratigrafic Segmentation of Quaternary Sediments in the South Bulgarian Shelf, Proceedings of International Symposium on Earth System Science, Istanbul-Turkey,08-10, 09, 2004, p. 487-495

Genov I.D. O.V. Dimitrov, Fault Tectonics in the Quaternary Sediments in the Shelf and in the Upper Part of the Continental Slope Between the Parallels Cape Maslen(Bulgaria) and Cape Igneada(Turkey), Proceeding of International Symposium on Earth System Science, Istanbul-Turkey, 08-10, 09,2004, p. 45-52