н. с. III ст. Преслав Илиев Пеев
   
 
picture

Дата на раждане: 09.07.1973 г.

Адрес: 9000 Варна, п.к. 152

Tелефон: 359 898 858317

Служебен Е-майл: margeo@io-bas.bg

Личен Е-майл: preslavpeev@mail.bg

   

Степени: Доктор на географските науки

Длъжност: н. с. ІІ ст.

Области на интереси: археология

Научна дейност: Изработване на принципи и критерии за изучаване, опазване и съхраняване на подводното културно наследство; изследване на търговските пътища в Черно море и Източното Средиземноморие, потънали селища и пристанищни съоръжения.

Езици: английски, руски

Публикации:

Пейчев В., П. Пеев. 2006. Еволюция на Българското черноморско крайбрежие след ранния холоцен, Славена, Варна, 123 с.

Пеев, П., В. Пейчев. 2001. Българският черноморски бряг по данни от средновековни карти. В: "Трудове на ИО-БАН". Том 3. Варна с. 105-109

Пейчев, В., П. Пеев. 2001. Промени по българския черноморски бряг в сравнение с карти от XIV-XVIII в. В: “Известия на СУБ - Варна”. Варна. с. 78-81

Пеев, П. 2002. Подводно културно наследство на България. Принципи на изследване, съхранение и опазване. В: “Наука, околна среда и устойчиво развитие”. Велико Търново. 69-73

Torre, F., P. Peev. 2002. History of the Ancient Navigation on the Black Sea in Short. In: “Ricerche di Geomorfologia, Archeologia Navale, Archeometria”. Ed. AGORA. La Spezia. 131-135

Пеев, П. 2004. Българско – американска дълбоководна експедиция “Черно море 2002”. В: “Черно море между Изтока и Запада. IX Понтийски четения 2003”. Варна., с. 295-299

Peev, P. 2004. Submerged Settlements Along the West Black Sea coast. The Problem of Situation. In: “The Geoarchaeology of River Valleys”. Budapest. Ed. Archaeolingua. 161-169

Oaie, G., A. Donici, I. Genov, V. Peychev, R. Christova,  P. Peev, K. Slavova, M. Filipova, K. Shimkus. 2004. Sedimentology. In: “Marine Environmental Assessment of the Black Sea”. Monaco. 73-94

Peev, P. 2005. About the palaeogeography of the landscape Longoza during the Neolithic and Eneolithic. В: "Трудове на ИО-БАН". Том 5, с. 209-213

Пейчев, В. П. Пеев, Хр. Станчев. 2005. Нови данни за скоростта на абразия по Българския черноморски бряг. В: "Трудове на ИО-БАН". Том 5, с. 170-180

Пеев, П. 2006. Метални слитъци от акваторията на Маслен нос. ИНМВ XL (LV) 2004. с. 47-52

Peev, P. 2007. Advanced technology in deep – sea archaeology applied in the Black Sea region. In: In Honorem Annorum LXX Mihaili Lazarov. Acta Musei Varnaensis V. Varna, с. 521-529

Пеев, П. 2007. Следи от презморските контакти на древните балкански цивилизации. Авангардни изследвания на древните българи. Том 1 (2), 48-54

Пеев, П., В. Пейчев. 2007. Палеогеография на каварненския шелф. В: Каварна – средище на българския североизток. 5-24

Peev, P. 2008. Prehistoric trade routes in the Black Sea. SOMA 2005 Proceedings of the IX Symposium on Mediterranean Archaeology, Chieti (Italy), 24-26 February 2005. BAR International series, n. 1793, Oxford, 217-222