ст. н. с. II ст. Веселин Димитров Пейчев

   
 

Дата на раждане: 21.05.1959 г.

Адрес: Варна, бул. "Осми приморски полк" 122 А, ап. 44

Телефон: 052 827497

Е-майл: margeo@io-bas.bg

Личен e-mail: peychev@io-bas.bg


   

Степени: Доктор

Длъжност: ст. н. с. ІІ ст.

Области на интереси: Морска геология

Езици: Руски

Публикации:

Пейчев В. 1998 Определяне коефициента на турбулентна дифузия във вълновия поток. Тр. ИО БАН Варна т.2 ,12-19


Пейчев В, Н.Андреева 1998 Райониране на Българското черноморско крайбрежие по морфодинамични системи. В; Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на черноморското крайбрежие.С.АИ Проф. М.Дринов 85-90


Пейчев В.1998 Абразионният процес на Българския черноморски бряг.В;Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на черноморското крайбрежие. С. АИ Проф. М. Дринов 139-142


Peitchev V., D. Solakov. 1999. Classification des roches du littoral Bulgare de la mer Noire d'apres le degre de resistence a l'abrasion. Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., 52, № 11 - 12, 67 - 70.


Пейчев В. Д., П. Я. Петров, 2001. Баланс осадочного вещества в береговой зоне Черного моря в пределах Болгарии. В: Исследование береговой зоны морей. Киев. 153 - 162.


Пейчев В. 2004. Морфодинамични и литодинамични процеси в бреговата зона. Славена, Варна, 231 с.


Пейчев В., П. Пеев. 2006. Еволюция на Българското черноморско крайбрежие след ранния холоцен, Славена, Варна, 123 с.