П О М О Щ Н И      З В Е Н А

   

 

Техническа работилница:
 

     Техническата работилница е предназначена за ремонт и поддръжка на научното оборудване, както и за създаване на прототипи на научна апаратура. За целта тя е оборудвана с необходимите машини и инстременти и в нея работи квалифициран персонал.

   

 

НИБ "Шкорпиловци":
 

Научно-изследователската база "Шкорпиловци" е предназначена за провеждане на научни изследвания в природни условия в бреговата зона, обучение на специалисти и провеждане на научни конференции и семинари.

   

 

НИК "Академик":
 

     НИК АКАДЕМИК е многоцелеви, универсален научно-изследователския кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море. За целта корабът е оборудван и обзаведен със съвременна навигационна и научно-изследователска апаратура и оборудване и комплектован с квалифициран и добре обучен екипаж.

   

 

ФС и РЗ:
 

    Осъществява финансово-счетоводната дейност на Института

   

 

АСО:
 

     Осъществява административно-стопанкото обслужване на Института.

   

 

Научна информация:
 

     От 1977 г. започва да функционира институтската библиотека, във фонда на която се съхраняват над 10000 библиотечни единици - книги, периодични издания, научни проекти и отчети, ксерокопия, карти.