Институтът по океанология
  • провежда изследвания в областта на морската физика, химия и геология, архeология, биология и екология на морето, хидродинамиката и литодинамиката на бреговата зона и океанските технологии
  • осъществява комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона
  • подготвя квалифицирани специалисти в областта на морските науки
  •  извършва консултантска и експертна дейност с приложение на резултатите от научните изследования
  • представлява БАН, като координатор на всички изследвания, свързани с Черно море и Световния океан чрез Националната океанографска комисия (НОК), и успешно координира изследователската дейност и международните отношения на страната в рамките на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО
   
  Адрес: България, гр. Варна 9000, кв. Аспарухово, ул. "Първи май" № 40, ПК 152
Телефон: Оператор (052) 370486, Директор (052) 370484, Fax: (052) 370483
E-mail: office@io-bas.bg