Н О В И Н И
 
Института по океанология –БАН  чества 45-тата си годишнина
 
БАН проведе обучителен семинар в Бургас
 
Активно участие на учени от ИО-БАН в Европейски морски ден Бургас 2018
 
Колективна награда Варна за 2018 година.
 
Посещение на ученици от ОУ „Г. С. Раковски” в Института по океанология
 
Институтът по океанология – БАН, Варна е сред първите носители на Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
 
Украинска делегация посети Института по океанология
 
  Адрес: България, гр. Варна 9000, ул. "Първи май" № 40, ПК 152
Телефон: Оператор (052) 370486, Директор (052) 370484, Fax: (052) 370483
E-mail: office@io-bas.bg
   
  Последно обновяване: 11 Април 2018