Н О В И Н И
 

Посещение на ученици от ОУ „Г. С. Раковски” в Института по океанология

 
Институтът по океанология – БАН, Варна е сред първите носители на Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
 
Украинска делегация посети Института по океанология
 
Министър Вълчев на посещение в ИО-БАН
 
Семинар „Актуални изследвания в СNR-MEG: от антибиотичната резистентност до дълбоководните цианобактериални съобщества в Черно море“
 
Официална визита на Dr. Stephen D. O’Regan (ONR) в ИО-БАН
 
  Адрес: България, гр. Варна 9000, ул. "Първи май" № 40, ПК 152
Телефон: Оператор (052) 370486, Директор (052) 370484, Fax: (052) 370483
E-mail: office@io-bas.bg
   
  Последно обновяване: 11 Април 2018