Н О В И Н И
   
   
   
  Покана за избор на асоциирани партньори на проект по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
   
   
 
   
 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" в партньорство с Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Институт по океанология (БАН) – гр. Варна и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (БАН) – гр. София, обявява покана за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 "ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ", Компонент 4 "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии", в областта на археологията и антропологията.

   
 

Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на страницата на Министерството на образованието: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410

   
 

Пълният текст на Обявлението на колегите от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" е публикуван тук: http://shu.bg/pokana-assoc-partniori

   
   
  Излезе от печат GLOBAL ATLAS OF MARINE FISHERIES
   
   
 
   
 

Излезе от печат GLOBAL ATLAS OF MARINE FISHERIES, edited by Dr Daniel Pauly and Dr Dirk Zeller, ISLAND PRESS Washington/Covelo/London.Българският сектор на Черно море е представен от доц.д-р Виолин Райков в съавторство.

   
 

Статията може да бъде изтеглена като файл Marine Atlas.pdf

   
 

Изданието GLOBAL ATLAS OF MARINE FISHERIES може да бъде видянио и закупено от интернет на адрес:https://books.google.bg/books/about/Global_Atlas_of_Marine_Fisheries.html

   
   
   
  Отзиви за публикацията в MARINE GEOLOGY
   
   
 
   
 

"Международно научно издание публикува доказателства за потопа в Черно море" пише вестник Трета възраст в подробна статия посветена на проучванията на учени от Института по океанология и техни колеги от други страни.

   
 

Статията може да бъде изтеглена като файл StatiaDimitrov.jpg

   
 

Електронното издание на вестника и статията може да бъде видяни на адрес: http://www.tretavazrast.com/

   
   
  КОНФЕРЕНЦИЯ "Инженерна екология и устойчиво развитие" Алба Юлия 2017
   
   
 
   
 

Университетът "1 Декември 1918" и Балканската асоциация на околната среда (BENA) организират конференция "Инженерна екология и устойчиво развитие", която ще се проведе от 25 до 27 май 2017 година в Алба Юлия, Румъния. Научният състав на ИО-БАН е поканен за участие.

   
 
   
 

Програмата може да бъде изтеглена като файл UAB-BENA_2017

   
 

Програмата може да бъде видяна в интернет на адрес http://www.uab.ro/conference/bena/

   
   
   
  Публикация в престижното научно издание MarineGeology
   
   
 

На 12.11.2016 г. в "Marine Geology" е приета за печат студия със заглавие: "Compilation of geophysical, geochronological, and geochemical evidence indicates a rapid Mediterranean-derived submergence of the Black Sea's shelf and subsequent substantial salinification in the early Holocene" с автори: Anastasia G. Yanchilina, William B.F. Ryan, Jerry F. McManus, Petko Dimitrov, Dimitar Dimitrov, Krasimira Slavova, Mariana Filipova-Marinova. Публикацията отразява получените резултати от експедиционните изследвания, проведени с НИК "Академик" през 2009 и 2011 г. по проект ДО 02-337 "Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие" с ръководител проф. д-р Петко Димитров финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОН.

   
 
   
 

Студията може да бъде изтеглена като файл Compilation of geophysical, geochronological, and geochemical evidence indicates a rapid Mediterranean-derived submergence of the Black Sea's shelf and subsequent substantial salinification in the early Holocene

   
 

Публикацията на студията може да бъде видяна в интернет на адрес http://www.sciencedirect.com/

   
   
   
  МИНИСТЪР КУНЕВА СЕ СРЕЩНА С ЕКИПА НА ИНСТИТУТА ПО ОКЕАНОЛОГИЯ ВЪВ ВАРНА
   
   
 
   
 

24 ноември 2016 г.

 


Вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева се срещна с ръководството и екипа на Института по океанология към БАН във Варна. И.д. директорът на института проф. Веселин Пейчев показа научно-изследователския кораб "Академик" и единствената подводница към него. Министър Кунева обяви, че на Института по океанология към БАН се предоставят 1,1 млн. лв. за финансиране на дейности за завършване на ремонта на кораба "Академик" “. Това бе решено на заседание на Министерския съвет вчера.

"Надявам се с ремонта да се продължи научната дейност на кораба"- заяви Меглена Кунева. По този начин ще се реализират всички международни проекти на научното звено.

Проф. Веселин Пейчев обясни, че институтът ще кандидатстват по ос 1 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Освен това разработват проекти и по програма "Хоризонт 2020" на ЕС. Той допълни, че министър на образованието и науката не е посещавал Института по океанология във Варна от 1985 г.

   
 
   
   
   
  Делегация на НАТО посети НИК Академик
   
   
 

На 14.10.2016 година 16-членна делегация на департамент "Наука и технологии" на НАТО участва в експедиция с НИК "Академик", и се запозна с неговите технически възможности и използваната научна апаратура. Гостите изразиха задоволство от партньорството с Институт по океанология - БАН и ВВМУ "Никола Й. Вапцаров".

   
 
   
           Благодарствено писмо от департамент "Наука и технологии" на НАТО.         
   
 
   
   
   
  Вицеадмирал Пламен Манушев посети НИК Академик
   
   
 

Вицеадмирал Пламен Манушев посети на 22 октомври Научно-изследователския кораб "Академик", където се запозна с техническите параметри на кораба и научната апаратура. Високопоставеният гост съобщи, че е провел разговори в Министтерство на финансите да бъдат осигурени средства за ремонта на ник "Академик" до края на 2016 година.

   
 
   
     
   
   
  Участие на Института по океанология-БАН на 54-то заседание на Черноморското икономическо сътрудничество с Международна конференция "Черно море.Ресурси и екология"
   
   
 

В периода 20.06.2016-24.06.2016 г.в Сочи, Руска Федерация, Директорът на Института по океанология-БАН, и.д.проф.дн Веселин Пейчев, взе участие в 54-то заседание на Черноморското икономическо сътрудничество с Международна конференция "Черно море.Ресурси и екология". Целта на форума е обединяване на усилията на научни организации, обществени организации и морския бизнес от държавите-членки на ОЧИС при изучаване и усвояване на природните ресурси на Черно море; обезпечаване на екологичната безопасност и равновесие в черноморската екосистема; координиране на комплексен мониторинг на черноморските води и постигане на устойчив ръст на страните от Черноморския регион.

На форума проф. дн Веселин Пейчев изнесе доклад на тема „Екологичен мониторинг на Българския сектор на Черно море”, който представи резултати от химичния и биологичния мониторинг, осъществяван от Института по океанология по споразумение с МОСВ. Осъществени са и работни срещи като проф. Виктор Архипов, Председател на Руския Национален комитет за черноморско икономическо сътрудничество; с г-н Мухтар Газаев, Председател на Комитета за сътрудничество със страните-членки на ОНД към Южния Федерален окръг на Русия и с г-н Андрей Ватежицин, Президент на Западната търговско-промишлена палата на Руската Федерация.

   
 
   
    
   
   
   
  Пета Международна биo-оптична експедиция в Черно море на Института по океанология-БАН
   
   
 

В периода 02.06-24.06.2016 г. на борда на Научно-изследователския кораб "Академик" за пети пореден път се проведе Международна био-оптична експедиция в Черно море. В представителния научен екип и с водещата роля на Института по океанология участваха учени от Италия, Великобритания, Румъния, Русия, Турция, Гърция и др. По време на експедицията са направени 148 измервания на основните оптични и биологични характеристики на морската вода. Данните ще бъдат използвани за валидация на спътниковата информация, полученa от спътника SENTINEL-3, изведен в орбита през февруари 2015г. в рамките на Европейската програма за наблюдение на Земята (Коперникус). Международната експедиция е финансирана частично по проект EUROFLEETS-2 и договор на Института по океанология-БАН с Европейската космическа агенция.

   
 
   
     
   
   
   
  Връчване на Поздравителен адрес на комодор проф. д.в.н. Боян Медникаров
   
   
 

На 28.04.2016 Научният съвет на ИО-БАН връчи Поздравителен адрес на проф. д.в.н. Боян Медникаров по случай удостояването му с висше офицерско звание "комодор" с указ на Президента на Р България. Научният съвет на ИО оценява високо личния принос на комодор проф. двн Боян Медникаров за просперитета на морското образование и морските науки в регионален и национален мащаб.

   
 
   
 
   
   
  Институтът по океанология – БАН, Варна ще си сътрудничи с Руския комитет за Черноморската организация в опазването на Черно море
   
   
 

На 18 февруари 2016 г. във Варна Институтът по океанология "Проф. Фритьоф Нансен"- Варна към Българската академия на науките и Руският национален комитет за Черноморската организация за икономическо сътрудничество подписаха Меморандум за сътрудничество.

Документът бе подписан от проф. д.г.н. Веселин Пейчев, и.д. директор на Института по океанология – БАН, Варна и д-р инж. Красимир Иванов - представител на проф. Виктор Архипов, председател на Руския национален комитет за Черноморската организация за икономическо сътрудничество за България. С подписването на меморандума двете организации декларират ангажимента си да обединят своите усилия за осъществяване на съвместно сътрудничество в две приоритетни области - екологичния мониторинг на Черно море и подводната археология.

Бъдещото сътрудничество в научно-изследователската дейност включва обмен на океанографски данни, съвместни експедиции и извършване на съвременни научни изследвания, в съответствие с националните и европейските приоритети. Двете черноморски държави са интегрирани и по отношение на общия обект на научно изследване - екосистемата на Черноморския басейн.

Приоритетите по меморандума са провеждането на изследвания в акваторията на Черно море; изследване на подводното културно-историческо наследство и в частност темите за древния български морски флот, битката на Адмирал Ушаков с турците под Калиакра и др.; обмен на данни; провеждане на съвместни експедиции и изследвания; обмен на специалисти; съвместни публикации; производство на научно-популярни филми; представяне на резултатите от научните изследвания на регионални, международни срещи и срещи с представители на ЕК и други заинтересовани страни; повишаване на професионалните стандарти и експертен капацитет, съвместно партньорство при оформяне и изпълнение на общи проекти, включително и демонстрационни проекти в акваторията на Черно море и вътрешните водоеми на Република България.

Двете организации споделят мнението, че това сътрудничество ще открие нови хоризонти пред учените и ще подпомогне развитието на дейността на института по океанология в конкретната му научна работа.

   
 
   
 
   
   
   
   
 
   
 

На 21 юни за втора поредна година Институтът по океанология се присъедини към изследователи от цял свят в кампанията за едновременно пробонабиране в световния океан като координационен център. Партньори при провеждането на кампанията са Институт по Биоразнообразие – БАН София (http://www.iber.bas.bg/?q=bg), Черноморска мрежа на неправителствените организации (http://www.bsnn.org/bg/za_nas.html) и ученици от ОУ ”Кирил и Методий” – Варна.

Инициативата Ocean Sampling Day (http://www.microb3.eu/osd)  се провежда в рамките на проект Micro B3 (http://www.microb3.eu/)     като международна координирана и стандартизирана кампания за събирането на геореферирани проби,  с цел  изследване на биразнообразието на микроорганизмите в световния океан. Този подход дава възможност за създаване на  съвременна унифицирана  база данни, обхващайки целия процес от пробонабирането до секвениране и анализ. В допълнение, създаването на мрежа,  с участието на изследователи-професионалисти  и граждани в глобален мащаб, е изключително ценно.

В миналогодишната кампания, състояла се отново по време на лятното слънцестоене, бяха събрани 150 проби от всички континенти. Тази година над 180 участници от цял свят се включиха в пробонабирането, с цел допълване и обогатяване на базата данни. Активно участваха и доброволци – граждани и неправителствени организации, които с помощта на специално разработени комплекти за пробонабиране имаха възможност да станат част от кампанията.

   
 
   
 

Всички проби и съпътстващите ги данни  за морската среда бяха изпратени в „Макс Планк Институт по морска микробиология“ - Бремен, Германия, за генетичен анализ (изолиране на ДНК и секвениране), като резултатите ще бъдат публично оповестени, както тези от кампанията през 2014, достъпни на:

https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/projects/ERP009703;jsessionid=038DD38F02117EA5AF698E7C2996778F

Събраните проби, синхронизирани по време, пространство и параметри на средата ще осигурят фундаменталната основа за изследване на  микробиалното разнообразие и функциониране и ще допринесат за развитие на синята икономика, чрез разработване на съвременни  биотехнологии свързани  с използването на нови морски ресурси.

   
   
   
 
   
 

Световен океан е общото название на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета.  Световния океан заема 71% от площа на Земята, като средната му дълбочина е 3 790 m, а максималната достига 10 923 m в Марианската падина. Океанът е люлката на живота на планетата и в него живеят около 230 000 познати животински видове, но учените смятат, че техният брой може да е 10 пъти по-голям. Той има огромно значение за живота на Земята, като осигурява половината от кислорода в атмосферата,  поглъща излишъците от въглероден двуокис, формира климата на планетата, източник е на атмосферната влага, синтезира 26% от консумирания в света белтък и съдържа огромно количество минерални и биологични ресурси.

Денят 8 юни, е определена за Световен ден на океана по иницатива на участниците в Конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (3-14 юни 1992), и от тогава се празнува неофициално.

Организацията на обединените нации признава Световния ден на океана за  празник с резолюция A/RES/63/111 на Общото събрание на ООН от 5 декември 2008 г. и от 2009г. той започва да се празнува официално.

Това е ден, който насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан, неговото опазване и чистота. Целта е хората по нашата синя планета да организират тържества, специални мероприятия, или други събития - за подкрепа на действията за опазване на океана.
Тази година темата на деня е „Здрави океани, здрава планета”.
Основните проблеми на световния океан са:

  • Влиянието на климатичните промени, свързано с топенето на ледниците, повишаването на температурата на океанската вода и нивото на океана;
  • Повишаването на киселинността на океанските води, следствие поглъщането от атмосферата на значително увеличените от човешката дейност емисии на въглероден двуокис;
  • Пластмасовото замърсяване.

С помощта на научни семинари, пленарните сесии и изложби под егидата на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО, в главната квартира на ЮНЕСКО в Париж този ден ще събере учени, политици, гражданското общество и младежта, за да се идентифицират, чрез диалог, възможните действия и стратегии за смекчаване на изменението на климата и неговите социално-икономически въздействия.

Посланията ще подчертават съществена роля на океана за оцеляването на нашата планета и колко важно е едно "амбициозното" споразумение за климата за да се гарантира на океана здраве, така че той да може да играе своята ключова роля в глобалната климатична система, като същевременно осигуряват потенциални решения за смекчаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени.

В обръщението на г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, по повод Световния ден на океаните се казва:

"Изменението на климата е неразривно свързано с промяна на океана и нито една държава, колкото е да е мощна, не може да се справи с това предизвикателство. На днешния Световен ден на океаните, призовавам държавите членки, гражданското общество и частния сектор да обединят усилията си за повишаване на осведомеността и насърчаване на глобалните действия по отношение на значението на океана в глобалната климатична система."

По случай Световния ден на океаните, Института по океанология към БАН ще отвори вратите си за гражданска дискусия по проблемите на световния океан и на Черно море, като част от него, на 8 юни 2015 от 14 до 16 часа.

   
   
   
 

С дълбоко прискърбие ви съобщаваме, че след кратко боледуване на 28-ми април 2015г. почина проф.д-р Галина Щерева, научен секретар на Института по океанология – БАН, ръководител на секция "Морска химия" и изтъкнат експерт по химия на морските води. Всички скърбим за загубата на един уважаван специалист, колега и приятел.

Поклон пред паметта й!

Погребението ще бъде в 10.30 на 30 април 2015г. в старото гробище на Варна.

   
 

     
10 ноември - Международен ден на науката
за мир и устойчиво развитие
     

   
 
   
 

     Отбелязването на Международния ден на науката за мир и устойчиво развитие е една    инициатива на ЮНЕСКО, която  всяка година се отбелязва на 10 ноември.Институтът по океанология „Проф. Фр. Нансен”- БАН, който днес е съвременен научен институт от европейски тип, е съпричастен към благородната инициатива. Посланието има за цел да „скъси” връзката общество- наука , да повиши ролята на науката в създаването на мирни и устойчиви общества; да обясни ангажимента на науката към обществото при използване на значими научни резултати в ежедневието на хората. Този апел, отправен в национален и международен план,  има за цел да солидаризира научните среди и да повиши обществената подкрепа за научни изследвания.Под егидата на ЮНЕСКО, ангажирането на правителства, граждани, научни институти,университети, неправителствени организации и  медии,  би било добър инструмент за използване на научното знание в полза на обществото и човешкото развитие като цяло.

     Тази година на Международният ден на науката поставя акцент върху достъпа до качествено научно образование и осигуряване на устойчиво бъдеще за всички, което с особена сила важи за българското общество. Днес младите хора имат нужда от широк спектър знания и модерни умения, чрез които да разрешават и прогнозират регионалните и глобалните предизвикателства пред човечеството.В този смисъл, сред конкретните  инициативи на Централата на ЮНЕСКО, интерес предизвиква представянето на новата онлайн Световна научна библиотека  (World Library of Science) със свободен достъп, която съдържа стотици специално разработени материали, илюстрации и научни концепции, представени по начин,  разбираем от широката аудитория.

     Изданието на ЮНЕСКО „Научен свят“ („A World of Science“) е още една платформа за популяризиране на съвременни дебати в различни полета на науката – риска и  управление на ефектите от глобалните климатични промени; мониторинг върху пластичността на екосистемите;  управление на водни източници; защита на биоразнообразието; устойчиво и екологично земеделие и други. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/resources/periodical/a-world-of-science/

     Повече информация за инициативите, свързани с Международния ден на науката за мир и устойчиво развитие, можете да намерите на: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2014//

     Конкретна инициатива на Института по океанология е призив към учените да популяризират и активно да разясняват значимостта на  Световния ден на науката  и връзката й с обществото, като го включат в работата си по национални и международни научни проекти, работни срещи, научни конференции.

   
 
   
  Ден на отворените врати, посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомври.
   
 

     На 31.10.2014 г. Институтът по океанология „Проф.Фр.Нансен”-БАН- Варна  традиционно  организира Ден на отворените врати, посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомври.Събитието е посветено и на 145-годишнина от създаването на Българската Академия на науките и се отбелязва в  навечерието на Деня на Народните будители 1 ноември.

     Институтът по океанология гостоприемно ще отвори вратите на своите лаборатории, в които учените  работят по много национални и европейски проекти, свързани с  координация и управление на ефектите от глобалните климатични промени в Черноморския регион; устойчивото  развитие на черноморската екосистема и биоразнообразието; комплексния мониторинг на морската среда в териториално море и  в българската икономическа зона; кооперацията и обмен  на нови данни и стратегии  между черноморските държави и др. Знак за международния авторитет на Института по океанология, който се утвърди като модерен научен център с европейска визия, е партньорството с  Международната Океанографска комисия IOC/UNESCO, на Балканската Асоциация за околна среда BENA, на Европейската Научна Фондация  ESF и др.

     На фокуса на широката общественост ще бъде предоставена възможност за посещение на лабораторния корпус на Института, където ще има експозиция на научна апаратура,  видеоматериали и наблюдение на миниподводницата  ,  както и посещение на борда на научно-изследователския кораб „Академик”, намиращ се на кея на кв. Аспарухово.

     Институтът по океанология очаква посетители на 31 октомври от 10 до 15 часа на адрес:  ул.”Първи май” 40, кв. Аспарухово.

   
 

РАБОТEН СЕМИНАР
 
ПО ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МОРСКОТО НИВО ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

   
       На 27.02.2014г. от в Института по океанология, гр.Варна се проведе Работен семинар по проблемите при определянето на морското ниво по българското черноморско крайбрежие.
      Семинарът бе организиран съвместно от институтите на БАН: Институт по океанология и Национален институт по геофизика, геодезия и география.      Присъстваха представители на ИА "Морска администрация", ДП "Пристанищна инфраструктура", Хидрографска служба на ВМС, Военно морската база, Пилотската служба, Пристанище Варна, Център по хидро и аеродинамика към ИМСТ-БАН.
      Целта на семинара бе да се представят новите координатна и височинна системи в България съгласно Постановление на Министерски съвет № 153 ОТ 29 ЮЛИ 2010г. за "Въвеждане на "Българска геодезическа система 2005", инструментите и системите за измерване на морското ниво в Р. България, както и резултатите от дългогодишните измервания на морското ниво по българското черноморско крайбрежие и екстремални морски нива.
      Проведе се и дискусия относно нуждите и проблемите свързани с определянето и използването на данните за морското ниво.
   
  Работни документи на семинара
   
  Програма на семинара
   
  Нова Координатна и Височинна системи
   
  Височинни системи в България
   
  Инструменти и системи за измерване на морското ниво
   
  Морско ниво Варна и Бургас
   
  Екстремални морски нива
   
 

Във Варна се проведе форум на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО

   
 

От 19 до 21 март 2012 във Варна се проведоха два форума на Междуправителствената океанографска комисия (МОК)  към ЮНЕСКО. Комисията е междуправителствен орган, координиращ научните изследвания в Световния океан.

Първият форум бе на тема "Бъдещето на МОК през  следващите 10 години и значението му за държавите - членки, включително Република Корея ". Участие в него  взеха Председателят на МОК Санг - Кюнг Бюн от Република Корея, Изпълнителният секретар на МОК Уенди Уотсър - Райд и четирима бивши Председатели на Комисията.
   
 
   
  Вторият форум  бе на тема "Оперативната океанография и МОК (Група II)".
В него освен участниците в първия форум се включиха и представители от 11 държави - членки на МОК от Източна Европа.
   
 
   
  Целите на форума бяха обмен на информация между държавите - членки от Източна Европа (Група II) относно текущото състояние на системите за наблюдение на океана, разкриване на потенциала и ползите от развиването от МОК на оперативната океанография в района на Източна Европа и разработване на регионална оперативна океанографска мрежа за наблюдение и изследвания между участниците.

На форума бе създадена регионална мрежа, с цел обмен на постиженията на оперативната океанография за регионалното наблюдение и изследвания. Обсъдено бе и разработването на регионални пилотни проекти за развитие на оперативната океанография.

Форумите бяха организирани от Корейски институт за океански изследвания и развитие - KORDI и Института по океанология при БАН с финансовата подкрепа на Министерството на земята, транспорта и морските работи на Република Корея.

Домакин на форумите бе Институтът по океанология при Българската академия на науките.
   
  От този линк са достъпни за сваляне PowerPoint презентации от Форум 2 в PDF формат.