<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

"Химичен анализ на проби от морски води, в изпълнение на Споразумение № Д 33 85/25.08.2015г. между МОСВ и ИО-БАН"

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-14-2015
Дата на създаване: 05 Октомври 2015 г.
   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Обявление на обществената поръчка - PDF Document
   
  Документация на обществената поръчка - PDF Document
   
  Образци на документите за обществената поръчка - Microsoft Word Document
   
  Съобщение относно обществената поръчка - PDF Document
   
  Протокол №1 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Протокол №2 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Предлагана цена за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Сключен договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Освобождаване на гаранцията за участие в общестевна поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка - PDF Document
   
  Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка - PDF Document