<< Назад към Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
 

"Химичен анализ на проби от морски води, седименти и биота, в
изпълнение на задълженията на ИО-БАН, произтичащи от чл.171,
ал.2, т.3 от Закона за водите"

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-15-2015
Дата на създаване: 29 Декември 2015 г.
   
  Решение за откриване на процедура за обществена поръчка - PDF Document
   
  Обявление на обществената поръчка - PDF Document
   
  Документация на обществената поръчка - PDF Document
   
  Образци на документите за обществената поръчка - Microsoft Word Document
   
  Съобщение относно обществена поръчка - PDF Document
   
  Протокол №1 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Протокол №2 за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка - PDF Document
   
  Договор за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Предлагана цена за изпълнение на обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Освобождаване на гаранция за участие в обществената поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка - PDF Document
   
  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - PDF Document