<< Назад към Обществени поръчки открити през 2018 г.
   
  Борсова сделка за периодични доставки на гориво (маркиран газьол 10 ppm)
за нуждите на международното плаване на НИК "Академик", ИО-БАН, гр.
Варна
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-4-2018
Дата на създаване: 04 септември 2018 г.
   
 

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извършват периодични доставки на Маркиран газьол 10 ppm за плавателни средства, CPV код 09134000-7, в общо количество до 350 000 литра (триста и петдесет хиляди литра).

   
  Решение за откриване на процедура по възлагане на Обществена поръчка - PDF Document
  документът е публикуван на 04 септември 2018