Обществени поръчки открити през 2018 г.
   
  Борсова сделка за периодични доставки на гориво (маркиран газьол 10 ppm)
за нуждите на международното плаване на НИК "Академик", ИО-БАН, гр.
Варна
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-4-2018
Дата на създаване: 04 септември 2018 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Химичен анализ на проби от морски води и биота по обособени позиции
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-3-2018
Дата на създаване: 02 Август 2018 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Химичен анализ на проби от морски води и биота по обособени позиции - ПРЕКРАТЕНА
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-2-2018
Дата на създаване: 31 Юли 2018 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Наем на плавателен съд за провеждане на пелагично трално изследване.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-1-2018
Дата на създаване: 22 Юни 2018 г.
   
  Прочети повече >>