Обществени поръчки открити през 2017 г.
   
  Наем на плавателен съд (риболовен кораб) и риболовно оборудване.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-7-2017
Дата на създаване: 14 Август 2017 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Класов ремонт на научно изследователски кораб "Академик"
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-6-2017
Дата на създаване: 21 Юли 2017 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Класов ремонт на научно изследователски кораб "Академик"
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-5-2017
Дата на създаване: 02 Май 2017 г.
   
  Прочети повече >>
   
  „Доставка на две нови или употребявани платформи за мониторинг на повърхностни и крайбрежни води в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-4-2017
Дата на създаване: 13 Април 2017 г.
   
  Прочети повече >>
   
  „Доставка на Елементен анализатор за определяне на въглерод, водород, азот и сяра (CHNS)“
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-3-2017
Дата на създаване: 06 Април 2017 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Доставка на Технически продукт - Анализатор за общ органичен въглерод (TOC) с принадлежности
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-2-2017
Дата на създаване: 22 Март 2017 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-1-2017
Дата на създаване: 06 Март 2017 г.
   
  Прочети повече >>