Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Н О В И Н И

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ПОД НАЕМ

намиращо се в гр. Варна, квартал Аспарухово, ул. „Първи май” №40