Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Посещение на ученици от Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ в Институт по океанология

На 21 май 2021 г. на посещение в Института по океанология бяха ученици от Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“. Визитата беше  инициирана от екипа на Регионален Клъстър „Североизток“ във връзка с Европейския ден на морето. Младежите посетиха лабораториите към секция „Биология и екология на морето“ и „Химия на морето“, където се запознаха с акценти от дейността на учените от ИО. Най-голям интерес за учениците предизвика изследователската миниподводница PC-8 и беседата с нейния командир д-р Илко Щирков. Любознателните ученици си тръгнаха обогатени с нови, интересни знания и същевременно с идеи за своето бъдещо професионално развитие.