Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Онлайн информационни ресурси

Онлайн каталози

Онлайн каталог на Централната библиотека на БАН и библиотечната мрежа

Комплектувани библиотечни документи в академичната библиотечна мрежа от 01.01.2003 г.

Онлайн каталогът на библиотеката на ИО-БАН е част от изградения от Централна библиотека при БАН единен библиотечен каталог, съгласно интегрираната библиотечна система ALEPH500. Библиографските записи са по формата MARC21 и AACR2.

Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България

Свободен достъп до библиографските данни на над 3 500 000 книги, периодични издания, карти, графики, дигитални копия.

От 2010 г. единният онлайн библиотечен каталог на ЦБ – БАН е интегриран към Националната академична библиотечно-информационна система (НАБИС) чрез платформата Primo. Каталогът на НАБИС обхваща ресурсите на всички академични и по-големи библиотеки в страната.

Онлайн ресурси с постоянен достъп - Национален абонамент

Web of Science Core Collection (1985 - present)
Web of Science е пълнотекстова база данни с над 59 000 000 научни публикации, стигайки до 1898 година. Обхваща издания във всички научни области, като към всеки запис са включени и позоваванията към и от други записи в базата. WoS създава визуално представяне на цитатните отношения чрез карта на цитиранията, и предоставя отчет на цитиранията с текст и графика.
КЪМ САЙТА
SCOPUS
SCOPUS е пълнотекстова база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на над 15 000 000 публикации в над 40 000 научни издания – списания, книги и сборници от конференции. Обхваща издания от над 5 000 издатели в областта на физическите и инженерните науки, науките за живота, здравеопазването, социалните и хуманитарни науки.
КЪМ САЙТА
ScienceDirect
Science Direct е пълнотекстова база данни съдържаща 10 милиона публикации (включително 250 000 публикации със свободен достъп) от над 2 500 списания и над 33 000 книги, справочни издания, поредици и наръчници на издателството Elsevier. Изданията са в областите – физически и инженерни науки, науки за живота, здравеопазване, социални и хуманитарни науки.
КЪМ САЙТА

Онлайн ресурси с постоянен достъп - Абонамент на ЦБ на БАН

EBSCOhost
Мултидисциплинарна база данни, която е разработена специално за академичните институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани; предоставя научна информация от почти всяка област на академичното знание. Архивът на повече от 100 заглавия започва от 1887 г., а за над 1 400 заглавия е възможно да се правят справки по цитати. Списанията са публикувани в PDF формат, което ги прави леснодостъпни за потребителите.
КЪМ САЙТА
JSTOR
JSTOR е мултидисциплинарна научна база данни с голям по мащаб и съдържание архив, който включва над хиляда водещи академични списания в различни области. Всички заглавия са представени в пълен текст от техния първи брой. Абонирани са само тези колекции, които отговарят на научните интереси на учените от БАН – Sciences and mathematics, Arts, Humanities,History, Social Sciences, Law
КЪМ САЙТА
eLIBRARY.RU
Най-голямата руска електронна библиотека на научни публикации, с над 26 милиона научни публикации и електронните версии на над 5 300 руски научни списания, от които 4 500 са в открит безплатен достъп. Ретроспективният обхват е от 2007 г. насам. От началото на 2018 г. Руската академия на науките е предоставила свободен пълнотекстов достъп до своите научни списания на този портал след една година от тяхното публикуване.
КЪМ САЙТА