Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Стартира европейски проект DOORS, осигуряващ научна подкрепа на бизнес и академични организации за ускорен Син растеж на черноморския регион

На 29 юни 2021 г. с двудневна он-лайн среща стартира проект DOORS, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, целящ ускорен Син растеж на региона на Черно море.  Срещата бе официално открита от г-жа Уенди Бон от Европейската комисия и г-н Киприан Телеман, румънския министър на научните изследвания, иновациите и цифровизацията, който подчерта:

„DOORS заявява ясно ангажираността на Европейския съюз относно Черно Море, което ще даде възможност за неутрална по отношение на климата, устойчива и продуктивна синя икономика. Образованието, научните изследвания и иновациите са златния триъгълник за икономика, основана на знанието, за укрепване на връзките между черноморските и европейските учени.“

Заглавието на проекта е „Разработване на оптимална и отворена изследователска подкрепа за Черно море“ (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea: DOORS). Проектът се координира от  Националния институт за научни изследвания и развитие на морската геология и геоекология – GeoEcoMar, Румъния. DOORS обединява опит и технологии на 37 научни, академични и бизнес организации от 16 европейски държави, включващи и всички черноморски страни. Той ще бъде реализиран в периода 1 юни 2021 – 31 май 2025. Бюджетът на DOORS е 9 млн. евро.

За  постигане на своите цели, екипът на DOORS ще работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от самото начало, за да разработи отворена изследователска система за подкрепа на черноморската общност. DOORS ще внедри три работни програми:

  • Система от Системи (СОС) – осигуряваща  свободен достъп до информация получена от полеви измервания, морски експедиции, спътникови наблюдения и числени симулации;
  • Ускорител на Син растеж– създаване на нови възможности за работа, чрез разработване на механизми за свързване на бизнеса с научните изследвания;
  • Трансфер на знания – изграждане на капацитет и  споделяне на най-добри практики със  заинтересованите страни от Черноморски държави.

Официално прессъобщение на проект DOORS

Контакти

Можете да се свържете с координационния екип на DOORS, за повече информация.
Електронна поща: communications@doorsblacksea.eu
Twitter: @doorsblacksea
Instagram: @doorsblacksea

Курс по практическо обучение за морските отпадъци по плажовете – значение, методи за оценка и анализ.

На 25.04.2023 г. в Института по океанология – БАН заедно с училища от пет държави (Португалия, Италия, Естония, Турция и България) се проведе обучителен курс.

Прочети повече »

Деня на Земята 2023

Здравейте, Ще се радваме отбележим заедно Деня на Земята 2023 г. с един нетрадиционен фокус – екология на нашето Черно море. Моля заповядайте!  Кога? 21 април

Прочети повече »

На 31 март, Институт по океанология към БАН бе домакин на събитието „Отворени врати“, под наслов „Повишаване на грамотността за Черно море“.

     Наши гости бяха учители и ученици от СУ „Пейо Яворов“ – гр. Варна, СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора и ОУ „Св. Св.

Прочети повече »

2020-2022 LitOUTer – Raising public awareness and reducing marine litter to protect the Black Sea ecosystem / Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема, EU – ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020, проект номер BSB785

ИО-БАН съвместно с Кметство с. Манастир, Община Провадия на 08.02.2023 г. от 10.30 часа ще проведе тренировъчен курс на тема: „Речни и морски отпадъци –

Прочети повече »