Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

На 8-ми и 9-ти ноември, ще се проведе заключителна конференция по проект INTERREG Tid(y)Up

„INTERREG Tid(y)Up“ е проект за трансгранично сътрудничество по поречието на реките Тиса и Дунав, включващ 6 държави, 10 партньори и 11 асоциирани партньори (в това число и Институт по океанология-БАН) за подобряване на състоянието на реките. С помощта на научни експерти проектът има за цел да разработи стандартен протокол за мониторинг за ефективна и точна оценка на замърсяването с макро- и микропластика в речните води. Използвайки съществуващи изследователски методи и добри практики, „Tid(y)Up“ реализира повече от четири стъпки за почистване на реки в басейна на река Дунав, със специален акцент върху повишаването на осведомеността, комуникацията и разпространението на резултатите от проекта сред експерти от ЕС и лица, вземащи решения.

От линка по-долу може да получите повече информация за проекта: