Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

По повод Деня на Земята на 21 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска академия на науките бяха представени иновативни научни изследвания и проекти на тема: ЕКОЛОГИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ – ОТ МОЛЕКУЛАТА ДО ЕКОСИСТЕМАТА. Проф. Албена Александрова и проф. Нешо Чипев са основните организатори на научното събитие. В представянето по темата взеха участие учени от БАН – Институт по океанология, Институт по невробиология, Институт по молекулярна биология, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, както и от Биологически факултет на Софийски университет. Бяха представени и разисквани редица актуални екологични теми: за развитието и глобализацията на екологията, за потенциала и предимствата на екосистемния подход при оценка на състоянието на рибните запаси в българския сектор на Черно море, въвеждане на новото направление „Екология на стреса“ в изследването на стресогеността на средата в Черно море по отношение на морска биота; модерни подходи с използване на ДНК анализи за идентифициране на замърсителите в Черно море, зеленоинженерни решения с потенциал за решаване на екологични проблеми при възстановяването на крайбрежните екосистеми Особен интерес предизвикаха предстоящите проекти с иновативна и неизследвана у нас проблематика, а именно „Микропластмасата като актуален екологичен проблем на Черно море“ и „Как екологията на едно минало се проявява в настоящето чрез комплексното изучаване на уникалния екотоп „Подводна вкамена гора“ в акваторията на Созопол. Конкретни резултати от изследванията бяха показани в специална постерна сесия.

Официални гости бяха доц. Николай Вълчев – директор на Института по океанология, доц. Ина Анева – научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология и проф. Деница Борисова – научен секретар на направление Климатични промени, рискове и природни ресурси. Доц. Ина Анева подчерта голямата значимост на проведените изследвания и техния принос в управлението, опазването и устойчивото ползване на много уязвимата и уникална екосистема на българското Черноморие. Тя използва възможността специално да поздрави основния инициатор на събитието – проф. Нешо Чипев за неговата отдаденост и задълбочени научни изследвания през годините, които са сериозен принос за обогатяването и издигането на нивото на различни области от екологичната наука. Представянето предизвика широк интерес и беше посетено от учени, студенти, ученици, представители на неправителствени организации, заинтересовани лица.

Курс по практическо обучение за морските отпадъци по плажовете – значение, методи за оценка и анализ.

На 25.04.2023 г. в Института по океанология – БАН заедно с училища от пет държави (Португалия, Италия, Естония, Турция и България) се проведе обучителен курс.

Прочети повече »

Деня на Земята 2023

Здравейте, Ще се радваме отбележим заедно Деня на Земята 2023 г. с един нетрадиционен фокус – екология на нашето Черно море. Моля заповядайте!  Кога? 21 април

Прочети повече »

На 31 март, Институт по океанология към БАН бе домакин на събитието „Отворени врати“, под наслов „Повишаване на грамотността за Черно море“.

     Наши гости бяха учители и ученици от СУ „Пейо Яворов“ – гр. Варна, СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора и ОУ „Св. Св.

Прочети повече »

2020-2022 LitOUTer – Raising public awareness and reducing marine litter to protect the Black Sea ecosystem / Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема, EU – ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020, проект номер BSB785

ИО-БАН съвместно с Кметство с. Манастир, Община Провадия на 08.02.2023 г. от 10.30 часа ще проведе тренировъчен курс на тема: „Речни и морски отпадъци –

Прочети повече »