Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

По повод Деня на Земята на 21 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска академия на науките бяха представени иновативни научни изследвания и проекти на тема: ЕКОЛОГИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ – ОТ МОЛЕКУЛАТА ДО ЕКОСИСТЕМАТА. Проф. Албена Александрова и проф. Нешо Чипев са основните организатори на научното събитие. В представянето по темата взеха участие учени от БАН – Институт по океанология, Институт по невробиология, Институт по молекулярна биология, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, както и от Биологически факултет на Софийски университет. Бяха представени и разисквани редица актуални екологични теми: за развитието и глобализацията на екологията, за потенциала и предимствата на екосистемния подход при оценка на състоянието на рибните запаси в българския сектор на Черно море, въвеждане на новото направление „Екология на стреса“ в изследването на стресогеността на средата в Черно море по отношение на морска биота; модерни подходи с използване на ДНК анализи за идентифициране на замърсителите в Черно море, зеленоинженерни решения с потенциал за решаване на екологични проблеми при възстановяването на крайбрежните екосистеми Особен интерес предизвикаха предстоящите проекти с иновативна и неизследвана у нас проблематика, а именно „Микропластмасата като актуален екологичен проблем на Черно море“ и „Как екологията на едно минало се проявява в настоящето чрез комплексното изучаване на уникалния екотоп „Подводна вкамена гора“ в акваторията на Созопол. Конкретни резултати от изследванията бяха показани в специална постерна сесия.

Официални гости бяха доц. Николай Вълчев – директор на Института по океанология, доц. Ина Анева – научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология и проф. Деница Борисова – научен секретар на направление Климатични промени, рискове и природни ресурси. Доц. Ина Анева подчерта голямата значимост на проведените изследвания и техния принос в управлението, опазването и устойчивото ползване на много уязвимата и уникална екосистема на българското Черноморие. Тя използва възможността специално да поздрави основния инициатор на събитието – проф. Нешо Чипев за неговата отдаденост и задълбочени научни изследвания през годините, които са сериозен принос за обогатяването и издигането на нивото на различни области от екологичната наука. Представянето предизвика широк интерес и беше посетено от учени, студенти, ученици, представители на неправителствени организации, заинтересовани лица.

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »