Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Курс по практическо обучение за морските отпадъци по плажовете – значение, методи за оценка и анализ.

На 25.04.2023 г. в Института по океанология – БАН заедно с училища от пет държави (Португалия, Италия, Естония, Турция и България) се проведе обучителен курс. Курсът обхвана практическо обучение за морските отпадъци по плажовете – значение, методи за оценка и анализ. Учениците имаха възможност не само да видят, но и да вземат активно участие в лабораториите: „Морска химия“, „Морска биология и екология“, „Молекулярна таксономия и екология“ към ИО-БАН, като всички успяха да разгледат и единствената в България изследователска миниподводница РС-8В.

Събитието бе организирано в рамките на два проекта: Единият, финансиран по европейска програма „Еразъм +“, на тема: „Има море до море, има цял океан, за който да се грижим“/“There is sea and sea … there is an entire ocean to take care of“. Проектът е разработен и спечелен от учениците и техните учители (от българска страна участници са ОУ „Ангел Кънчев“), и предвижда двугодишно сътрудничество между училищата-партньори и включва разнообразни дейности във връзка с екологията и опазването на околната среда. С мотото „С грижа за световния океан“ учениците участват в проучване за замърсяването на моретата, ефектът върху биоразнообразието, правят сравнителни анализи, осъществявайки междупредметни връзки, като същевременно са дейни участници в проектно-базираното СТЕМ обучение; И вторият проект – BRIDGE-BS „Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems“/„Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми“ към ИО-БАН.

Основната цел е да се покажат на всички заинтересовани страни ключовите взаимодействия между секторите на синята икономика и тяхното въздействие върху околната среда на Черно море, всички важни връзки в екосистемата да бъдат идентифицирани, като се гарантира общо разбиране на ключовите „движещи фактори“ в системата. Но също така, една от приоритетните задачи е повишаване на грамотността  и познанието на младите хора още от най-малка възраст за океаните и моретата, биоразнообразието, състоянието и  проблемите на морските екосистеми. BRIDGE-BS ще подкрепи развитието на информирана, добре свързана, образована и овластена черноморска общност, обединяваща учени, институции, политици и обществото като цяло.

Курс по практическо обучение за морските отпадъци по плажовете – значение, методи за оценка и анализ.

На 25.04.2023 г. в Института по океанология – БАН заедно с училища от пет държави (Португалия, Италия, Естония, Турция и България) се проведе обучителен курс.

Прочети повече »

Деня на Земята 2023

Здравейте, Ще се радваме отбележим заедно Деня на Земята 2023 г. с един нетрадиционен фокус – екология на нашето Черно море. Моля заповядайте!  Кога? 21 април

Прочети повече »

На 31 март, Институт по океанология към БАН бе домакин на събитието „Отворени врати“, под наслов „Повишаване на грамотността за Черно море“.

     Наши гости бяха учители и ученици от СУ „Пейо Яворов“ – гр. Варна, СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора и ОУ „Св. Св.

Прочети повече »

2020-2022 LitOUTer – Raising public awareness and reducing marine litter to protect the Black Sea ecosystem / Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема, EU – ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020, проект номер BSB785

ИО-БАН съвместно с Кметство с. Манастир, Община Провадия на 08.02.2023 г. от 10.30 часа ще проведе тренировъчен курс на тема: „Речни и морски отпадъци –

Прочети повече »