Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Курс по практическо обучение за морските отпадъци по плажовете – значение, методи за оценка и анализ.

На 25.04.2023 г. в Института по океанология – БАН заедно с училища от пет държави (Португалия, Италия, Естония, Турция и България) се проведе обучителен курс. Курсът обхвана практическо обучение за морските отпадъци по плажовете – значение, методи за оценка и анализ. Учениците имаха възможност не само да видят, но и да вземат активно участие в лабораториите: „Морска химия“, „Морска биология и екология“, „Молекулярна таксономия и екология“ към ИО-БАН, като всички успяха да разгледат и единствената в България изследователска миниподводница РС-8В.

Събитието бе организирано в рамките на два проекта: Единият, финансиран по европейска програма „Еразъм +“, на тема: „Има море до море, има цял океан, за който да се грижим“/“There is sea and sea … there is an entire ocean to take care of“. Проектът е разработен и спечелен от учениците и техните учители (от българска страна участници са ОУ „Ангел Кънчев“), и предвижда двугодишно сътрудничество между училищата-партньори и включва разнообразни дейности във връзка с екологията и опазването на околната среда. С мотото „С грижа за световния океан“ учениците участват в проучване за замърсяването на моретата, ефектът върху биоразнообразието, правят сравнителни анализи, осъществявайки междупредметни връзки, като същевременно са дейни участници в проектно-базираното СТЕМ обучение; И вторият проект – BRIDGE-BS „Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems“/„Насърчаване на научните изследвания и иновациите в Черно море за съвместно развитие на синия растеж в рамките на устойчиви екосистеми“ към ИО-БАН.

Основната цел е да се покажат на всички заинтересовани страни ключовите взаимодействия между секторите на синята икономика и тяхното въздействие върху околната среда на Черно море, всички важни връзки в екосистемата да бъдат идентифицирани, като се гарантира общо разбиране на ключовите „движещи фактори“ в системата. Но също така, една от приоритетните задачи е повишаване на грамотността  и познанието на младите хора още от най-малка възраст за океаните и моретата, биоразнообразието, състоянието и  проблемите на морските екосистеми. BRIDGE-BS ще подкрепи развитието на информирана, добре свързана, образована и овластена черноморска общност, обединяваща учени, институции, политици и обществото като цяло.

Организирана пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз имоята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда”

В организираната пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз и моята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда” в ИО-БАН

Прочети повече »

Инициативата „Акселератор за устойчива синя икономика в Черно море“ — покана за представяне на вашите решения!

    Акселераторът подкрепя устойчиви решения за синя икономика в целия Черноморски регион с цел насърчаване на устойчиви и иновации за кръговата икономика в региона. Програмата

Прочети повече »

ПОКАНА – Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна

Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна да станат част от пътуваща изложба, чиято експозиция ще бъде в различни

Прочети повече »