Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Гражданска наука

     На 21.06.2023 г., ИО – БАН стартира пилотно изпълнение на задача, свързана с Гражданска наука по проектите DOORS (финансиран по Програма Horizon 2020 H2020-EU.3.2.3.3., Грантово споразумение №101000518) и BRIDGE-BS финансиран по програма Н2020-BG-2018-2020, ГС №101000240, която завърши на 27.07.2023 г.

     Първата стъпка за приобщаване на младите хора към изследванията на Черно море бе направена. Учените от ИО-БАН запознаха учениците с това – що е Гражданска наука и как при желание от тяхна страна могат да се включат в нея. Учениците от 8-те, 9-те, 10-те и 11-те класове и техните преподаватели в две варненски училища – СУ „Любен Каравелов” и ВМГ „Св. Николай Чудотворец” бяха участници в инициативата. Обхванати бяха около 330 ученика, които се обучиха как през лятната си ваканция да работят с mриложението MedusApp. MedusApp е мобилно приложение разработено за целите на гражданската наука по проект European LIFE Cubomed (www.cubomed.eu) от испански учени в сътрудничество с други иследователски групи. Приложението цели да подпомогне образователните и научните среди при изучаване на пространственото и времевото разпоространение на желатинови (медузи и гребенести) видове.

     Ако доброволците се включат активно в тази дейност, това ще бъде безценна подкрепа и помощ за морските биолози от ИО-БАН и научно-изследователската дейност за Черно море.

     С тази инициатива, екипът на ИО-БАН се надява да покаже на младите хора, че заедно можем да се обединим около една цел – повишаване на разбирането и популяризирането на науката и научно-изследователската дейност за Черно море. Оптимисти сме, защото дни след обучението, започнаха да се публикуват и първите данни със снимки на наблюдавани от доброволците желатинови (медузи и гребенести) от различни варненски плажове.

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »

Организирана пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз имоята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда”

В организираната пътуваща постер изложба по проект SEARCH на тема „Аз и моята Детска Градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда” в ИО-БАН

Прочети повече »