Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

ОЧАКВАМЕ ВИ НА 29 СЕПТЕМРИ В ОБСЕРВАТОРИЯТА НА ГР. ВАРНА!

П Р О Г Р А М А
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ’ 2023
гр. Варна
29 септември, петък ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“, Варна

17:00-17:10
Официална церемония по откриване на Европейска Нощ на ученитеʼ 2023 – Варна
17:10-17:30
Поздравителен концерт с участието на модерен балет „VITTO DANCE“ с ръководител Дария Аврамова и деца от СУ „Любен Каравелов“ – Варна
17:30-20:30
Щандове с практически експерименти, демонстрации и презентации с участието на публиката
ИНДИКАТОРИ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В МОРСКАТА СРЕДА
Потопете се в необятния и интересен свят на изследванията на Черно море – очакват ви химични експерименти, измервания и демонстрации от учените в секция „Химия на морето”, ИО-БАН.
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА
Контактни и дистанционни методи за наблюдения на морската среда, оценка на основните хидрологични параметри, работа с океанографски прибори и системи са част от научните и научно-приложните изследвания в областта на морските технологии и оперативната океанография, с които учените от секция „Океански технологии“ ще ви запознаят и дискутират с вас.
МОЕТО ПЪТУВАНЕ ДО АНТАРКТИДА
Пренесете се на ледения континет до базата ни на о. Ливингстън „Св. Климент Охридски“. Доц. д-р Райна Христова от секция „Морска геология и археология“ ще представи интересни фото- и видео-материали от последната експедиция до о. Ливингстън. Ще имате възможност да задавате въпроси и да обсъждате теми, свързани с морската геология и полярните изследвания.
МОРСКИ СВЯТ – СИНЬО ВЪЛШЕБСТВО
Учените от Секция „Биология и екология на морето“ към ИО-БАН, Варна ще ви потопят в необятния свят на морските обитатели. Посетителите ще могат да видят някои от емблематичните видове растения и животни на Черно море, включително и видове, видими само под микроскоп. Нашият екип ще ви запознае с някои от ключовите дейности и проекти на секцията, свързани с извършването на екологичен мониторинг и оценка на състоянието на морската околна среда, чужди видове, загуба на местообитания, оценка на запасите на експлоатираните видове риби в Черно море и опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
Демонстриране на изследвания, провеждани от учените в секция „Динамика на бреговата зона“ към ИО-БАН: изследване на бреговата зона и шелфовата акватория чрез прилагане на съвременни методи и технологии.
В СВЕТА НА ТЕЛЕСКОПИТЕ
На щанда на ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“ – Варна посетителите ще се запознаят с различните видове телескопи – от телескопа на Нютон до телескопа Джеймс Уеб, ще се научат да работят с подвижна звездна карта. Посетителите ще имат възможността да участват в специално подготвените за тях наблюдения с телескоп, демонстрации, научно-популярни лекции.
В СВЕТА НА ВОДНИТЕ ОБИТАТЕЛИ
Ще бъдат представени риби от експозицията на Аквариум-Варна към Институт по рибни ресурси – (ИРР), ССА – Варна, както и част от специалната колекция водни обитатели, препарирани по метода диафонизация. Специалисти от ИРР, Варна ще разкажат за дейността на организацията свързана с научни изследвания за оценка на запасите от рибни и нерибни живи морски ресурси, за осигуряване на устойчива експлоатация на морските ресурси.

17:30-20:30
Щанд на проект DOORS. Съвместна дейност на проекти SEARCH и DOORS „Повишаване на грамотността за Черно море“ – с цел привличане на млади хора към дейности, свързани с черноморската грамотност. Какво представляват Арго буйовете и защо ги наричат „армия от шпиони в услуга на климата и океана“ с всичко това ще ви запознаят учените на щанда. Ще бъдат представени на първите резултати от дейността „Гражданска наука” – работа през лятната ваканция с приложението MedusApp в две варненски училища – СУ „Любен Каравелов” и ВМГ „Св. Николай Чудотворец”. Проектът DOORS е финансиран по Програма Horizon 2020, H2020-EU.3.2.3.3., ГС №101000518.
Щанд на иновативно СУ „Любен Каравелов“, Варна. Ученици и техни преподаватели ще представят какво представлява LEGO роботиката, защо е интересна и много близка до децата, и как тя помага процеса на учене да се приеме като една игра.
Щанд на първото Екоучилище във Варна – Иновативно СУ „Пейо Кр. Яворов“, Варна. На своя щанд ученици и техните преподаватели ще ви запознаят с аспекти на една от глобалните екологични теми, по които заедно работят – „Здравословно хранене“. Ще бъде представена и демонстрация на работа с 3D принтер.
Щанд на ОУ „Свети св. Кирил и Методий“, Варна. Броени дни след началото на учебната 2023/2024 година, ученици и преподаватели от ОУ „Свети св. Кирил и Методий“, Варна ви канят на техния щанд, за да ви демонстрират как 162 години традиции на наследника на Първото Светско училище в гр. Варна успешно се съчетават със съвременните иновативни методи на преподаване.
Щанд на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“. Представянето на единствената в България Морска Гимназия може да се обобщи с три думи: Креативност, Бъдеще, Иновации, които ще се разгърнат пред вас в подготвените от учениците и учителите теми: “Изкуствения интелект и роботите в образователния дизайн“, „Училище на бъдещето“ и “ Вятърът-възможност за получаване на чиста електроенергия на търговските кораби“.
Щанд на ОУ „Свети Иван Рилски“, Варна. Ученици и учители от ОУ „Свети Иван Рилски“ – пристан на образованието със 101 годишна история ще представят два от проектите, по които работят: „Големият лов на растения” и STEM проекта „Град на бъдещето”. Ще ви запознаят с интересни подходи за опазване на водата, въздуха и почвата и ще ви демонстрират нагледно изработените от тях макети.

Щандове за Изкуство и Творчество

• Писали ли сте писмо в бутилка? А намирали ли сте такова? Най-малките участници от ОУ „Свети Иван Рилски“, Варна канят публиката да посети и да се включи в дейностите на техния щанд и заедно да напишете вашите писма до идните поколения, преди да ги пуснете в морето. Темата на писмата ще е подчинена на централната тема за тази година – „Адаптацията на човечеството към промените в климата“. Но това не е всичко…Преди да пуснете бутилката в морето трябва да я нарисувате собственоръчно.

18:00-20:00
ПЪЛНОКУПУЛНА ПРОЖЕКЦИЯ В ПЛАНЕТАРИУМА И МУЗИКАЛЕН КЪТ
Потопете се в света на Музиката и Космоса и тяхната красота. В музикалния кът под пълнокупулната прожекция в Планетариума ще можете да развиете своето въображение и да се освободите от емоционалния стрес. И всичко това благодарение на специалистите от ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“ и нашите приятели – Калоян Кръстев, II клас, НУИ „Добри Христов”, гр.Варна, специалност флейта и Ана-Мария Атанасова, ШУ „Епископ Константин Преславски”, специалност „Педагогика на обучението по музика”.

17:00-20:30
ЕВРОПЕЙСКИ КЪТ
Информация за научните изследвания на ЕС и участието на варненски научни и научно-образователни институции и представянето им в проекти с европейско финансиране.
Пътуваща постер изложба „Аз и моята детска градина обичаме, пазим и се грижим за околната среда”
Изложба на постери, представящи проведените мероприятия с екологична насоченост с деца, учители и родители през последните две години в детски градини на територията на Община Варна.
Постер изложба – „50 години Институт по океанология-БАН”

17:30-20:30
НАУЧНО КАФЕНЕ
Докторант Светлана Михова: „Микропластмаси в биота: миди, риби и бозайници”

Виждали ли сте микропластмаси? Всички заинтересовани ще могат да наблюдават реална проба от кефалова риба Платерина (L. aurata) от Варненското езеро под микроскоп и да визуализират микропластмасите в нейното стомашно съдържимо.
Докторант Траяна Калудова: „Желеобразни видове в Черно море – познавате ли ги?“
С безгръбначни планктонни желатинови видове организми, обитаващи Черно море ще ви запознае докторант Траяна Калудова. Каква е разликата между медузи и ктенофори, кои видове са местни и кои чужди, кои се определят като инвазивни, срещат ли се опасни видове медузи в Черно море? На тези и други въпроси ще получите отговор, ако посетите щанда на докторантите от ИО-БАН

Ac. инж. Петър Пецински: „Можем ли да запалим морето?“ – разбира се, стига да имаме искрящи и дръзновени млади учени. Космосът, Слънцето и звездите преобладаващо са изградени от водород – 98%, Земята съдържа 28.2 % кислород – най-доброто гориво и окислител са пред нас. Това, което търсим е резервоар с гориво! Шестият елемент от периодичната система, елементът С има свойство да създава толкова много химични връзки, а това е довело до дял в химията посветен единствено на него и наречен органична химия. Резервоарът за водород се нарича метан и се означава с CH4, среща се в изобилие в Космоса и в земните недра. Какво ни остана? Млади и дръзновени учени и разбира се море !

д-р Марія Грандова и Олександр Уманов: „Змиите: от наблюдение в природата до отглеждане вкъщи“ – презентация, наситена с много снимков и видеоматериал, представена от украински учени от Украински научен център по морска екология (УкрНЦЕМ). Искате ли да научите кои са змиите, разпространени в България? Кои видове са редки и кои от тях застрашени? А кои са тези разпространени в околностите на гр. Варна? Кои са основните принципи на наблюдение на змиите в природата и кои са тези при отглеждане на змиите в плен (captive care of snake)? Как в домашни условия се отглеждат местни и екзотични видове и кои от екзотичните видове са най-често срещани и най-лесни за отглеждане? На тези и още въпроси ще ви отговорят Мария и Олександр.

20:30-21.00
ЗАКРИВАНЕ НА СЪБИТИЕТО

Отворете (свалете) Програмата за Европейска нощ на учените 2023 г. като  PDF файл.

Карта на локациите на Европейска нощ на учените 2023 г.

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »