Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Семинар на тема „Бази данни свързани с морската околна среда“

На 16.04.2024 г. в Института по океанология – БАН заедно с училища от шест държави (Испания, Италия, Естония, Хърватска, Турция и България) се проведе семинар на тема „Бази данни свързани с морската околна среда“. Събитието бе организирано в рамките на два проекта: Единият, финансиран по европейска програма „Еразъм“ с координатор представители на Испания и от българска страна – Трета природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов“, а вторият  Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG). Понастоящем, българската мрежа LTER e изградена от 9 сайта и прилежащите им инфраструктури. Местата обхващат основните биогеографски райони и покриват някои от основните екосистемни типове в страната: Горски – “Беласица”, “Петрохан-понор”, “Плана“, “Юндола”; Морски макросайт – Черно море; Крайбрежна зона – Созополски залив; Повърхностни стоящи води –  езерото Сребърна  и водни течения –река Места. Дългосрочните Екосистемни Изследвания (Long-Term Ecosystem Research – LTER) са важни за по-доброто разбиране на екосистемните структури, функции и техият отговор на екологични, социални и икономически движещи сили, допринасяйки за натрупването на базата от знания необходими за провеждане на информирана политика и развитие на нови възможности за управление в отговор на големите предизвикателства, свързани с Глобалните Промени.

Учениците и техните учители бяха впечатлени от технологичните възможности, които предоставя съвременната апаратура за събиране на данни и представянето им в реално време. С любопитство научиха за перспективите, които дава използването на мултипараметрична апаратура като сонди, аргобуеве, многоспектърни дронове и др. за изследване на морската среда и състоянието на екосистема ú. Екипът на ИО-БАН представи надградената инфраструктура, основните цели, задачи и резултати по проекта и необходимостта от натрупването на нови данни за проследяването на настъпилите изменения, причините за това, както и анализирането им.

В края на срещата всички бяха единодушни, че посещението е било изпълнено с интересни, нови факти и запомнящи се моменти. А домакините от Института по океанология не скриха удовлетворението си от любопитството на децата и стремежът им към ново знание.

Трета заключителна среща “Живи лаборатории“ на тема „Трансформационни пътища за устойчива синя икономика“

На 25 април 2024г. учени от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките организираха трета заключителна среща

Прочети повече »

Министър Попов изпрати благодарствено писмо до БАН за съдействието при изготвянето на методиката за дюните

От името на Министерството на околната среда и водите благодаря на  Българската академия на науките (БАН) за сътрудничеството, подкрепата и съдействието, което ни оказа за

Прочети повече »