Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Лична информация:
Лична информация:
Научно звено - Образование, научни степени и звания
Обучение и специализации
Заемани длъжности
Област на професионални компетенции и интереси
Публикации
Научни форуми
Научни проекти и договорни задачи
Научни експедиции
Съставителска дейност
Експертна дейност