Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Наем на плавателен съд (риболовен кораб) и риболовно оборудване.

Преписка идентиф. номер: ОП-7-2017
Дата на създаване: 14 Август2017 г.

Кратко описание: Наем на плавателен съд (риболовен кораб) и риболовно оборудване за провеждане на мониторингови кампании за нуждите на ИО – БАН, гр. Варна.

Решение за откриване на процедура на обществена поръчка. – PDF Document
документът е публикуван на 14 Август 2017 г.

Информация при производство по обжалване – PDF Document
документът е публикуван на 15 Септември 2017 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги с Приложение №1 и Приложение №2 – PDF Document
документът е публикуван на 30 Октомври 2017 г.

Обявление за възложена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 30 Октомври 2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
документът е публикуван на 23 Януари 2018 г.