Н А У Ч Е Н       С Ъ С Т А В

 

Ръководство:

Директор:
проф. д-р Снежанка Мончева
Заместник Директор по Научно Изследователска Дейност:
доц. д-р Валентина Тодорова
  Заместник директор по Международна дейност:
проф. д-р Атанас Палазов
 

Научен секретар:
доц. д-р Любомир Димитров

Научни звена

Морска физика:

Ръководител Секция:
доц. Екатерина Трифонова

  доц. д-р Розанджела де Фатима Свиеркоски
ас. Диана Иванова Демирева

Химия на морето:

Ръководител Секция:
доц. Валентина Дончева

  ас. Боряна С. Джурова

Морска геология и археология:

Ръководител Секция
доц. д-р Преслав И. Пеев

доц. д-р Атанас Д. Василев
доц. д-р Орлин В. Димитров
доц. д-р Райна И. Христова
доц. д-р Иван Д. Генов
доц. д-р Димитър П. Димитров
  доц. д-р Валентина Г. Дончева
гл. ас. д-р Красимира Р. Славова

Биология и екология на морето:

Ръководител Секция:
доц. д-р Кремена Б. Стефанова

  проф. д-р Снежана Мончева
  доц. д-р Петя Иванова
  доц. д-р Виолин Райков
  доц. д-р Марина Д. Панайотова
  доц. д-р Мария Янкова
гл. ас.д-р Антоанета Т. Траянова
  гл. ас. д-р Рада Мавродиева
  гл. ас. Елица Стефанова

Динамика на бреговата зона:

 

Ръководител Секция: и. д.
доц. д-р Николай Н. Вълчев

  доц. д-р Екатерина В. Трифонова
  гл. ас. д-р Наталия Каменова Андреева
  гл. ас. д-р Илиян Коцев
  ас. Богдан Проданов

Океански Технологии:

Ръководител Секция:
доц. д-р Веселка М. Маринова

  доц. д-р Васил Донев
  гл. ас. д-р Надежда Н. Вълчева
  д-р Асен Стефанов
  д-р Илия И. Щирков
  ас. Виолета Хр. Слабакова
  ас. Елеонора Рачева