Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ, 2020 – ВАРНА

За пета поредна година, ИО–БАН е регионален организатор и домакин на събития посветени на Европейската нощ на учените 2020, в рамките на проект FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience). Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Мария Склодовска-Кюри на програма “Хоризонт 2020”.

Фокус на събитията от Нощта тази година е темата за растителното здраве, обявена от ООН за 2020 г., която е насочена към бъдещето на планетата в контекста на опазването на растителния свят, екологията, ролята на растенията за здравето на хората, както и за икономиката, и много други сфери.

Тази година в БГ Нощта по проекта участват 20 основни и над 35 асоциирани партньори от цялата страна, които са подготвили специална програма от събития – както в самата Нощ, така и в продължение на няколко месеца, за да убедят нагледно и атрактивно, че наука има навсякъде около нас и че за всеки има начин да се докосне до нея.

Кулминацията на инициативата ще се състои на 27 ноември в над 25 населени места в България, сред които София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Габрово, Котел, в населените места на община Долна Митрополия, на борда на научноизследователския кораб „Академик“, в Родопската теснолинейка.

Повече за Европейската нощ на учените можете да научите –
https://fresher-researchersnight.bg/,

както и на профилите ни в социалните мрежи –
https://www.facebook.com/ResearchersBG
https://www.instagram.com/researchersnightsofia/

Партньорите в проекта FRESHER:

Център за изследвания и анализи – http://cra-bg.org
София Тех Парк – http://sofiatech.bg
Форум Демокрит – https://democrit.com
Британски съвет България- https://www.britishcouncil.bg
Университет по Хранителни Технологии- https://uft-plovdiv.bg
АгроБиоИнститут – https://abi.bg
Медицински Университет – София – https://www.mu-sofia.bg
Медицински университет-Пловдив – https://mu-plovdiv.bg
Технически университет – София – https://tu-sofia.bg
Технически университет – Габрово – https://www.tugab.bg
Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – http://mgu.bg/new
Химикотехнологичен и металургичен университет – София /ХТМУ/-
https://uctm.edu/bg/
Национален природонаучен музей – http://www.nmnhs.com/
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН –
http://iefem.bas.bg/
Българска академия на науките – БАН – http://www.bas.bg/
Национална Спортна Академия (НСА) „Васил Левски“ – https://www.nsa.bg/
Институт по Океанология при БАН – http://io-bas.bg
Ruse Chamber of Commerce and Industry / РТИК – https://www.rcci.bg/
Географ БГ – https://geograf.bg/bg
Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица” – http://izk-maritsa.org
ТехноМеджикЛенд – https://technomagicland.com/

ИО-БАН планува да организира множество събития – преди, по време, както и след Нощта, като със сигурност Европейска нощ на учените 2020 отново ще бъде най-значимото събитие за популяризиране на науката и ролята на учените в обществото.

Децата, учениците, младежката аудитория и обществеността на гр.Варна ще се докоснат до света на науката по един достъпен, приятен и забавен начин. В ИО-БАН, изследователите ще покажат работата си, чрез: практически експерименти, демонстрации, състезателни игри, мултимедийни и научни презентации и постер-изложба.

Очаквайте скоро на сайта и на Facebook страницата на ИО-БАН актуална информация свързана с плануваните събития, детайлната програма и конкурсите обявени в рамките на проекта и без колебание се включете активно в дейностите по интереси.

Организаторите ще предприемат необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 за осигуряване на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията.

Курс по практическо обучение за морските отпадъци по плажовете – значение, методи за оценка и анализ.

На 25.04.2023 г. в Института по океанология – БАН заедно с училища от пет държави (Португалия, Италия, Естония, Турция и България) се проведе обучителен курс.

Прочети повече »

Деня на Земята 2023

Здравейте, Ще се радваме отбележим заедно Деня на Земята 2023 г. с един нетрадиционен фокус – екология на нашето Черно море. Моля заповядайте!  Кога? 21 април

Прочети повече »

На 31 март, Институт по океанология към БАН бе домакин на събитието „Отворени врати“, под наслов „Повишаване на грамотността за Черно море“.

     Наши гости бяха учители и ученици от СУ „Пейо Яворов“ – гр. Варна, СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора и ОУ „Св. Св.

Прочети повече »

2020-2022 LitOUTer – Raising public awareness and reducing marine litter to protect the Black Sea ecosystem / Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема, EU – ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020, проект номер BSB785

ИО-БАН съвместно с Кметство с. Манастир, Община Провадия на 08.02.2023 г. от 10.30 часа ще проведе тренировъчен курс на тема: „Речни и морски отпадъци –

Прочети повече »