Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Обществени поръчки открити през 2020

„Междукласов ремонт на научно-изследователския кораб „Академик“".

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2020
Дата на създаване:11 юни 2020 г.

>> Прочети повече >>

„Доставка на Система за измерване размера на микро и нано частици чрез сухо и мокро диспергиране на проби от морски седименти за нуждите на експедиционни изследвания на НИК "Академик", за изпълнение на проект от Националната пътна карта, за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)”“​

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2020
Дата на създаване:29 април 2020 г.

>> Прочети повече >>

Наем на плавателен съд (кораб за научноизследователски цели) за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2020
Дата на създаване:20 фeвруари 2020 г.

>> Прочети повече >>