Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Обществени поръчки открити през 2017

Наем на плавателен съд (риболовен кораб) и риболовно оборудване.

Преписка идентиф. номер: ОП-7-2017
Дата на създаване: 14 Август2017 г.

>> Прочети повече >>

Класов ремонт на научно изследователски кораб "Академик"

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2017
Дата на създаване: 21 Юли 2017 г.

>> Прочети повече >>

Класов ремонт на научно изследователски кораб "Академик"

Преписка идентиф. номер: ОП-5-2017
Дата на създаване: 02 Май 2017 г.

>> Прочети повече >>

„Доставка на две нови или употребявани платформи за мониторинг на повърхностни и крайбрежни води в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Преписка идентиф. номер: ОП-4-2017
Дата на създаване: 13 Април 2017 г.

>> Прочети повече >>

„Доставка на Елементен анализатор за определяне на въглерод, водород, азот и сяра (CHNS)“

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2017
Дата на създаване: 06 Април 2017 г.

>> Прочети повече >>

Доставка на Технически продукт - Анализатор за общ органичен въглерод (TOC) с принадлежности

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2017
Дата на създаване: 22 Март 2017 г.

>> Прочети повече >>

Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2017
Дата на създаване: 6 Март 2017 г.

>> Прочети повече >>