Институт по океанология "Фритьоф Нансен"

Класов ремонт на научно изследователски кораб "Академик"

Преписка идентиф. номер: ОП-5-2017
Дата на създаване: 02 Май 2017 г.

Кратко описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши класов ремонт съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА -„Морска администрация“ на НИК „АКАДЕМИК“. НИК „АКАДЕМИК“ е многоцелеви, универсален научно – изследователския кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море.

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 02 май 2017

Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка – PDF Document
документът е публикуван на 02 май 2017

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка – Microsoft Word Document
документът е публикуван на 03 май 2017

Техническа спецификация НИК „Академик“ класов ремонт 2017 – PDF Document
документът е публикуван на 03 май 2017

Ремонтна ведомост на НИК „Академик“ – Microsoft Excel Document
документът е публикуван на 03 май 2017

Протокол от заседание №1 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 09 юни 2017г. / 16.00 ч.

Уведомително писмо до участниците в ОП класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 27 юни 2017г. / 09.40 ч.

Протокол от заседание №2 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 06 юли 2017г.

Протокол от заседание №3 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 06 юли 2017г.

Протокол от заседание №4 на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 06 юли 2017г.

Доклад на претседателя на комисията за Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 06 юли 2017г.

Решение №433 от 06.07.2017г. на Директора на ИО – БАН – Варна, относно Обществена Поръчка за класов ремонт на НИК Академик – PDF Document
документът е публикуван на 06 юли 2017г.

Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. – PDF Document
документът е публикуван на 19 юли 2017г.